Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (debatt)
 5.Femte sammanhållningsrapporten och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 - Genomförandet av sammanhållningspolitikens program 2007–2013 - Programmet för städer i Europa och dess framtid i sammanhållningspolitiken - Mål 3: En framtida dagordning för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete - Ökad effektivitet för Eruf och andra strukturfonder (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Femte sammanhållningsrapporten och strategin för sammanhållningspolitiken efter 2013 - Genomförandet av sammanhållningspolitikens program 2007–2013 - Programmet för städer i Europa och dess framtid i sammanhållningspolitiken - Mål 3: En framtida dagordning för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete - Ökad effektivitet för Eruf och andra strukturfonder (fortsättning på debatten)
 8.Interinstitutionellt avtal om ett register för insyn (undertecknande)
 9.Diverse
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Frivilligt märkningssystem i punktskrift på förpackningar för industriprodukter (skriftlig förklaring)
 12.Omröstning
  
12.1.Utnämning av Europeiska centralbankens ordförande - Kandidat: Mario Draghi * (omröstning)
  
12.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: General Motors/Belgien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.3.Ändring av artikel 51 i arbetsordningen: gemensamma utskottssammanträden (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.4.Begäran om upphävande av Adrian Severins parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Demokratiska Republiken Sao Tomé och Principe *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.7.Protokoll EU/Andorra om säkerhetsrelaterade tullåtgärder*** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.8.Avtal EG-Kanada om civil luftfartssäkerhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.9.Genomförandet av sammanhållningspolitikens program 2007–2013 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.10.Programmet för städer i Europa och dess framtid i sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.11.Mål 3: En framtida dagordning för gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.12.Ökad effektivitet för Eruf och andra strukturfonder (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.13.Förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser ***I (omröstning)
  
12.14.Tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott * (omröstning)
  
12.15.Krav på medlemsstaternas budgetramverk * (omröstning)
  
12.16.Övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet ***I (omröstning)
  
12.17.Övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken***I (omröstning)
  
12.18.Verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora makroekonomiska obalanser i euroområdet ***I (omröstning)
  
12.19.Konsumenträttigheter (slutomröstning) ***I (omröstning)
  
12.20.Traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***I (omröstning)
  
12.21.Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall * (omröstning)
  
12.22.Trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (omröstning)
  
12.23.Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans (omröstning)
 13.Tolkning av arbetsordningen
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Frivilligt märkningssystem i punktskrift på förpackningar för industriprodukter (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Utnämning av ordförande för Europeiska centralbanken - Kandidat: Mario Draghi
Protokoll (234 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (5462 kb) Bilaga 1 (9 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (719 kb) Omröstningar med namnupprop (2538 kb)    
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (738 kb) Omröstningar med namnupprop (4758 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy