Indiċi 
Minuti
PDF 282kWORD 294k
Il-Ħamis, 23 ta' Ġunju 2011 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (dibattitu)
 5.Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (dibattitu)
 6.Merħba
 7.Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (tkomplija tad-dibattitu)
 8.Ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza (firma)
 9.MIXXELLANJI
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament
 11.Système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels (dikjarazzjoni bil-miktub)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi * (votazzjoni)
  
12.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: General Motors/Belġju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Emenda tal-Artikolu 51: Laqgħat ta' kumitati konġunti (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Adrian Severin (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.5.L-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika tas-Seychelles *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.6.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.7.Protokoll UE-Andorra dwar il-miżuri doganali ta' sigurtà*** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.8.Ftehim KE-Kanada dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.9.L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.10.L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.11.Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.12.Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.13.Il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi ***I (votazzjoni)
  
12.14.L-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv * (votazzjoni)
  
12.15.Ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  
12.16.Is-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
12.17.Is-sorveljanza ta' pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika***I (votazzjoni)
  
12.18.Miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
12.19.Drittijiet tal-konsumatur (votazzjoni finali) ***I (votazzjoni)
  
12.20.Tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà ***I (votazzjoni)
  
12.21.Fjuwil użat u skart radjuattiv * (votazzjoni)
  
12.22.Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (votazzjoni)
  
12.23.Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali (votazzjoni)
 13.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Dati tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Sistema volontarja ta' tikkettar b'format Braille fuq il-pakkett ta' prodotti industrijali (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti użijiet permessi ta’ xogħlijiet orfni (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

B'konformità mal-Artikolu 124, paragrafu 1 tar-Regoament, il-President għarraf li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

B'konformità mal-Artikolu 124, paragrafu 1 tar-Regoament, il-President għarraf li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, EMPL, ITRE, INTA

- Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta' protezzjoni internazzjonali (Tfassil mill-ġdid) (COM(2011)0319 - C7-0151/2011 - 2009/0165(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta' dawk li jfittxu l-asil (Tfassil mill-ġdid) (COM(2011)0320 - C7-0152/2011 - 2008/0244(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 09/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bi qbil mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/007 AT/Steiermark u Niederösterreich mill-Awstrija) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bi qbil mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/008 AT/AT&S mill-Awstrija) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (COM(2011)0336 - C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

B'konformità mal-Artikoli 124, paragrafu 1, u 125, paragrafu 1, tar-Regolament, il-President għarraf li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (COM(2011)0349 - C7-0162/2011 - 2011/0153(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Memorandum ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, u li jistabbilixxi l-arranġamenti proċedurali relatati miegħu (09138/2011 - C7-0163/2011 - 2011/0050(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità (COM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 12/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2011 (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali u sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra (2010/2160(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jiġi stabbilit Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

- ***IRapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti (COM(2010)0249 - C7-0129/2010 - 2010/0133(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium mill-Belġju) (COM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0191/2011)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A7-0192/2011)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

- Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar il-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (2010/2061(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0197/2011)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kusill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jestendi għall-miżuri doganali ta' sigurtà l-Ftehim f'forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0198/2011)

- *Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazji tal-baċir (COM(2010)0749 - C7-0022/2011 - 2010/0359(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

- Rapport dwar il-politika tal-awditjar: lezzjonijiet mill-kriżi (2011/2037(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

- Rapport dwar żieda fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE (2011/2047(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

- Rapport dwar il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw (2010/2300(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0206/2011)

- Rapport dwar il-Progress rigward il-ġlieda kontra l-mini (2011/2007(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

- Rapport dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni b'enfasi partikolari fuq l-iskanners tas-sigurtà (2010/2154(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Luis De Grandes Pascual (A7-0216/2011)

- Rapport dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust (2010/2109(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

- Rapport dwar l-Aġenda Urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta’ Koeżjoni (2010/2158(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

- Rapport dwar is-servizz universali u n-numru ta' emerġenza '112' (2010/2274(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

- Rapport dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni ta’ wara l-2013 (2011/2035(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2011)

- *Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

- Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2012 (2011/2019(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Adrian Severin (2011/2070(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġej rigward il-proċedura regolatorja bi skrutinju tressaq quddiem il-Parlament:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) nru .../... ta[...] li jemenda r-Regolament (KE) Nru 272/2009 li jissupplimenta l-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili fir-rigward tad-dħul f'fażijiet tal-iskrining ta’ likwidi, aerosols u ġellijiet fl-ajruporti tal-UE (D014768/02 - 2011/2734(RPS) - skadenza: 20/07/2011)
irreferut responsabbli: TRAN
opinjoni: LIBE


4. Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (dibattitu)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2012 [2011/2019(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

Francesca Balzani ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu María Muñiz De Urquiza (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), László Surján (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Olle Ludvigsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Reinhard Bütikofer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Franziska Keller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Barbara Matera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE, Edit Herczog f'isem il-Grupp S&D, Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, Lajos Bokros f'isem il-Grupp ECR, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, Salvador Garriga Polledo, Estelle Grelier, James Elles, Angelika Werthmann, Derek Vaughan u Anne E. Jensen.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, João Ferreira, Andreas Mölzer u Edit Herczog.

Tkellmu Janusz Lewandowski u Francesca Balzani.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.22 tal- Minuti ta' 23.6.2011.


5. Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (dibattitu)

Rapport dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni ta’ wara l-2013 [2011/2035(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Rapport dwar ir-Rapport tal-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-2007-2013 [2010/2139(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

Rapport dwar l-Aġenda Urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni [2010/2158(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

Rapport dwar l-Objettiv 3: Sfida għall-koperazzjoni territorjali – l-aġenda futura tal-koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali [2010/2155(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali u sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra [2010/2160(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

Markus Pieper, Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid u Georgios Stavrakakis ppreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Tkellem Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellem Derek Vaughan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT).

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Veronica Lope Fontagné (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Antigoni Papadopoulou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Anna Rosbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Tadeusz Cymański (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Jaromír Kohlíček (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Erminia Mazzoni f'isem il-Grupp PPE, Constanze Angela Krehl f'isem il-Grupp S&D, Ramona Nicole Mănescu f'isem il-Grupp ALDE, Philip Bradbourn f'isem il-Grupp ECR, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Miloslav Ransdorf, Elie Hoarau f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Bufton f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Nuno Teixeira, Pervenche Berès, Riikka Manner, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Cornelia Ernst, Juozas Imbrasas, Lambert van Nistelrooij, Karin Kadenbach, Adam Bielan, François Alfonsi, Danuta Maria Hübner, Andrea Cozzolino, Michail Tremopoulos, Jan Olbrycht, Vasilica Viorica Dăncilă u Iosif Matula.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu Mojca Kleva, Alain Cadec, Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL) u José Manuel Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, María Irigoyen Pérez, Kristiina Ojuland, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Patrice Tirolien, Anneli Jäätteenmäki, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Sabine Verheyen, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski, Victor Boştinaru, Monika Hohlmeier, Petru Constantin Luhan, Rosa Estaràs Ferragut u Nadezhda Neynsky.

Tkellmu Johannes Hahn u Miroslav Mikolášik.

(wara d-dibattitu: ara punt 7 tal- Minuti ta' 23.6.2011).


6. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Assemblea nazzjonali tal-Mawritanja, immexxija minn El Arbi Ould Sidi Ali, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


7. Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 - L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 - L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni - Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali - Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (tkomplija tad-dibattitu)

(Għat-titli tad-dibattitu, ara punt 5 tal- Minuti ta' 23.6.2011).

Tkellmu Oldřich Vlasák, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid u Georgios Stavrakakis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.9 tal- Minuti ta' 23.6.2011, punt 12.10 tal- Minuti ta' 23.6.2011, punt 12.11 tal- Minuti ta' 23.6.2011 u punt 12.12 tal- Minuti ta' 23.6.2011.


(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

8. Ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza (firma)

Il-President u Enikő Győri (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu żewġ dikjarazzjoni qosra dwar is-segwitu għall-adozzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-reġistru tat-trasparenza.

Wara, Il-President ipproċeda, flimkien ma' Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni), u assistit minn Diana Wallis, Isabelle Durant, Rainer Wieland (Viċi Presidenti tal-Parlament) u Carlo Casini (rapporteur u president tal-Kumitat AFCO), għall-iffirmar tal-ftethim.


9. MIXXELLANJI

Stavros Lambrinidis għamel dikjarazzjoni qasira fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Greċja.

Tkellem Martin Schulz.


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

10. Kompożizzjoni tal-Parlament

Il-ħatra ta' Stavros Lambrinidis bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Gvern Grieg tidħol fis-seħħ fis-17 ta' Ġunju 2011.

Il-Parlament ħa nota ta' dan u, skont it-termini tal-Artikolu 7 tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 4 tar-Regolament, ikkonstata t-tbattil tas-siġġu tiegħu b'effett mis-17 ta' Ġunju 2011.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Greċja kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Dimitrios Droutsas li se jieħu post Stavros Lambrinidis. B'konformità mal-Artikolu 4, paragrafu 1, tar-Regolament, il-Parlament ħa nota ta' dan b'effett mit-22 ta' Ġunju 2011.

B'konformità mal-Artikolu 3, paragrafu 2, tar-Regolament, ladarba l-poteri tiegħu għadhom ma ġewx ivverifikati u lanqas għadha ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni possibbli, Dimitrios Droutsas jieħu s-siġġu fil-Parlament u fl-organi tiegħu bi tgawdija sħiħa ta' jeddijiet, bil-kondizzjoni li ġa għamel minn qabel dikjarazzjoni li mhux se jeżerċita xi funzjoni li tkun inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

°
° ° °

Invervjenew Gerard Batten dwar il-preżenza ta' banners fil-Kamra, Elizabeth Lynne dwar il-preżenza ta' manifestanti fil-preċinti tal-Parlament, u Barry Madlener dwar il-libertà tal-kelma fil-Pajjiżi Baxxi.


11. Système d'étiquetage volontaire en braille sur l'emballage des produits industriels (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-dikjarazzjoni bil-miktub 0014/2011 imressqa mill-Membri Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger u Cecilia Wikström dwar sistema ta' tikkettjar bil-Braille fuq l-imballaġġ tal-prodotti industrijali ġiet ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament u għalhekk, skont it-termini tal-Artikolu 123, paragrafi 3 u 4, tar-Regolament, tintbagħat lid-destinatarji tagħha u tkun ippubblikata fit-Testi Adottati tas-seduta (P7_TA(2011)0299) bl-indikazzjoni fil-minuti ta' isem il-firmatarji (ara l-Appendiċi 1).

Tkellem Konstantinos Poupakis.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi * (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew [10057/2011 - C7-0134/2011- 2011/0804(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

(votazzjoni bi skrutinju sigriet)

L-elenku tal-parteċipanti għall-vot huwa anness mal-minuti preżenti (anness 2 tal-Minuti tat-23.6.2011).

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2011)0275)


12.2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: General Motors/Belġju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium mill-Belġju) [COM(2011)0212 - C7-0096/2011- 2011/2074(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0191/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0276)


12.3. Emenda tal-Artikolu 51: Laqgħat ta' kumitati konġunti (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar il-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati [2010/2061(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0197/2011)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0277)


12.4. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Adrian Severin (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Adrian Severin [2011/2070(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0242/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0278)

Tkellem

Qabel ma ttieħed il-vot, Francesco Enrico Speroni (rapporteur).


12.5. L-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika tas-Seychelles *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles [17238/2010 - C7-0031/2011- 2010/0335(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0192/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0279)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.6. L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe [05371/2011 - C7-0119/2011- 2010/0355(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0280)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.7. Protokoll UE-Andorra dwar il-miżuri doganali ta' sigurtà*** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jestendi għall-miżuri doganali ta' sigurtà l-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' ittri bejn il-Komunita Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra [17403/2010 - C7-0036/2011- 2010/0308(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0198/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0281)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.8. Ftehim KE-Kanada dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kusill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Kanada dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili [06645/1/2010 - 2009/0156(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0282)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.9. L-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-2007-2013 [2010/2139(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0283)


12.10. L-Aġenda urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Aġenda Urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta' Koeżjoni [2010/2158(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0284)


12.11. Objettiv 3: l-aġenda futura għal koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Objettiv 3: Sfida għall-koperazzjoni territorjali – l-aġenda futura tal-koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali [2010/2155(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0285)


12.12. Effikaċja akbar bejn il-FEŻR u fondi strutturali oħra (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali u sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra [2010/2160(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0286)


12.13. Il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi [COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0287)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Interventi

Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, qabel ma ttieħed il-vot finali, f'konformità mal-Artikolu 57, paragrafu 2, tar-Regolament, għal proposta formali lill-Parlament dwar l-opportunità li jsiru l-votazzjonijiet dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva tar- Rapport Elisa Ferreira - A7-0183/2011, Rapport Diogo Feio - A7-0179/2011, Rapport Vicky Ford - A7-0184/2011, Rapport Sylvie Goulard - A7-0180/2011, Rapport Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011, Rapport Carl Haglund - A7-0182/2011; Martin Schulz, kontra l-proposta u Corien Wortmann-Kool favur il-proposta.

Permezz tal-VE (410 favur, 245 kontra, 12-il astensjoni), il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni dwar l-abbozzi ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva li jinsabu fir-rapporti diġà msemmija. Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-Kumitat kompetenti


12.14. L-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv [COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0179/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0288)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat kompetenti.


12.15. Ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri [COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Vicky Ford (A7-0184/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0289)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat kompetenti.


12.16. Is-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro [COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0290)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat kompetenti.


12.17. Is-sorveljanza ta' pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet baġitarji u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika ekonomika [COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0291)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat kompetenti.


12.18. Miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro [COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0182/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0292)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Il-kwestjoni ġiet riferuta lura għal rikonsiderazzjoni lill-kumitat kompetenti.


12.19. Drittijiet tal-konsumatur (votazzjoni finali) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar drittijiet tal-konsumatur [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Marzu 2011 (punt 20 tal- Minuti ta' 23.3.2011).

Il-votazzjoni saret fid-data 24 ta' Marzu 2011 (punt 6.13 tal- Minuti ta' 24.3.2011).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0293)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0293)

Interventi

Qabel ma ttieħed il-vot, Andreas Schwab (rapporteur).

Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE dwar ir-rapport fuq il-votazzjonijiet preċedenti.


12.20. Tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/25/KE fir-rigward tad-dispożizzjonijiet għat-tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà [COM(2010)0607 - C7-0342/2010- 2010/0301(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Salvatore Tatarella (A7-0091/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0294)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0294)


12.21. Fjuwil użat u skart radjuattiv * (votazzjoni)

Rapport dwar l-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar il-ġestjoni ta' fjuwil użat u ta' skart radjuattiv [COM(2010)0618 - C7-0387/2010- 2010/0306(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0295)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0295)

Interventi

Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D li talab votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet fuq l-emenda 136. (Is-Sinjura President ikkonstatat li ma kienx hemm oppożizzjoni għal din it-talba).

Romana Jordan Cizelj (rapporteur) dwar il-proċess tal-votazzjoni.


12.22. Trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2012 (votazzjoni)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2012 [2011/2019(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0296)

Tkellem

Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, biex jippreżenta emenda orali għall-Emenda 27, li ntgħażlet.


12.23. Il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-PAK fid-dawl tas-sena 2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali [2011/2051(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Albert Deß (A7-0202/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0297)

Interventi

Manfred Weber li talab, invista tal-ħin, li l-bqija tal-votazzjoni ssir fis-sessjoni li jmiss. Alexander Graf Lambsdorff favur it-talba u Bas Eickhout kontra t-talba.

Il-Parlament approva t-talba permezz tal-VE (305 favur, 193 kontra, 36 astensjonijiet).


13. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 13, paragrafu 1, tar-Regolament, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tħabbret fis-seduta plenarja l-bieraħ (punt 5 tal- Minuti ta' 22.6.2011).

Jekk ma jkunx hemm oppożizzjoni għaliha min-naħa ta' xi grupp politiku jew minn mhux anqas minn erbgħin Membru (Artikolu 211, paragrafu 4, tar-Regolament), din l-interpretazzjoni titqies bħala adottata.


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Miroslav Mikolášik A7-0111/2011

Marco Scurria, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Peter Jahr, Andrzej Grzyb u Daniel Hannan

Rapport Georgios Stavrakakis – A7-0141/2011

Mario Pirillo, Peter Jahr u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Elisa Ferreira – A7-0183/2011

Gianluca Susta, Sergej Kozlík u Daniel Hannan

Rapport Diogo Feio – A7-0179/2011

Francisco Sosa Wagner, Peter Jahr u Daniel Hannan

Rapporti Sylvie Goulard - A7-0180/2011 u Diogo Feio - A7-0179/2011
Daniel Hannan

Rapport Corien Wortmann-Kool – A7-0178/2011

Marian Harkin

Rapport Andreas Schwab – A7-0038/2011

Robert Rochefort, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Alfredo Antoniozzi, Adam Bielan, Peter Jahr u Zuzana Roithová

Rapport Romana Jordan Cizelj – A7-0214/2011

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Francesca Balzani – A7-0230/2011

Marian Harkin

Rapport Albert Deß – A7-0202/2011

Ville Itälä

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Rapport Albert Deß – A7-0202/2011

Adam Siekierski, Peter Jahr, Marian Harkin, Zuzana Roithová, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Mario Borghezio


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Mathieu Grosch għarraf li għal raġunijiet tekniċi ma setax jivvota dwar ir-Rapport Miroslav Mikolášik - A7-0111/2011.

Alfredo Pallone għarraf li ma setax jipparteċipa waqt il-votazzjonijiet li ġejjin: Rapport Carl Haglund - A7-0182/2011, Rapport Andreas Schwab - A7-0038/2011, Rapport Salvatore Tatarella - A7-0091/2011, Rapport Romana Jordan Cizelj - A7-0214/2011, Rapport Francesca Balzani - A7-0230/2011 u Rapport Albert Deß - A7-0202/2011.


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0011/2011

Oreste Rossi

60

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

58

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

44

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

207

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

52

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

187

0018/2011

Martin Ehrenhauser

32

0019/2011

Andreas Mölzer

22

0020/2011

Peter Skinner

68

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

63

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

275

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

94

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

45

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

167

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

45

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

72

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

56

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Heidi Hautala

47

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24

0031/2011

Giovanni Collino

10

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

33

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

16


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 4 ta' Lulju 2011 sad-data 7 ta' Lulju 2011.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 14.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Sistema volontarja ta' tikkettar b'format Braille fuq il-pakkett ta' prodotti industrijali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub 0014/2011 imressqa mill-Membri Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger u Cecilia Wikström dwar sistema volontarja ta' tikkettar b'format Braille fuq il-pakkett ta' prodotti industrijali (punt 11 tal- Minuti ta' 23.6.2011) u (P7_TA(2011)0299) ffirmata minn 447 Membru:

János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Rosario Crocetta, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - Ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew - Kandidat: is-Sur Mario Draghi

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL:

Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Tavares, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov Dimitar, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kammerevert, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza