Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 juli 2011 - Straatsburg

13. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 11/2011 van de Commissie (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 21/2011 van de Commissie (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid