Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2011 - Strasbourg

13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 11/2011 (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 21/2011 (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy