Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. juli 2011 - Strasbourg

14. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000156/2011) af Cornelia Ernst, Helmut Scholz og Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0412/2011)

- (O-000159/2011) af Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen : Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0413/2011)

- (O-000160/2011) af Birgit Sippel for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0414/2011)

- (O-000164/2011) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0415/2011)

- (O-000165/2011) af Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0416/2011)

- (O-000170/2011) af Axel Voss, Simon Busuttil og Manfred Weber for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Situationen i forbindelse med forhandlingerne med Australien, USA og Canada om anvendelse og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger (B7-0417/2011).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover og Maria do Céu Patrão Neves om konkurrencedygtigheds- og innovationsnetværk i regionerne i den yderste periferi af Den Europæiske Union (0034/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik