Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 4. juuli 2011 - Strasbourg

14. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000156/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0412/2011);

- (O-000159/2011), mille esitas(id) Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0413/2011);

- (O-000160/2011), mille esitas(id) Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0414/2011);

- (O-000164/2011), mille esitas(id) Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0415/2011);

- (O-000165/2011), mille esitas(id) Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0416/2011);

- (O-000170/2011), mille esitas(id) Axel Voss, Simon Busuttil ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Austraalia, USA ja Kanadaga toimuvate broneeringuinfo kasutamise ja edastamise teemaliste läbirääkimiste hetkeseis (B7-0417/2011).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover ja Maria do Céu Patrão Neves: Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade konkurentsivõime ja uuendustegevuse võrgustik (0034/2011).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika