Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. heinäkuuta 2011 - Strasbourg

14. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000156/2011) Cornelia Ernst, Helmut Scholz ja Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0412/2011)

- (O-000159/2011) Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0413/2011)

- (O-000160/2011) Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0414/2011)

- (O-000164/2011) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0415/2011)

- (O-000165/2011) Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0416/2011)

- (O-000170/2011) Axel Voss, Simon Busuttil ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne (B7-0417/2011).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover ja Maria do Céu Patrão Neves Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden kilpailukyvyn ja innovoinnin verkostoon (0034/2011).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö