Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2011 m. liepos 4 d. - Strasbūras

14. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- klausimas (O-000156/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Helmut Scholz ir Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Derybos su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo - dabartinė padėtis (B7-0412/2011);

- klausimas (O-000159/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai : Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0413/2011);

- klausimas (O-000160/2011), kurį pateikė Birgit Sippel S&D frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0414/2011);

- klausimas (O-000164/2011), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0415/2011);

- klausimas (O-000165/2011), kurį pateikė Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0416/2011);

- klausimas (O-000170/2011), kurį pateikė Axel Voss, Simon Busuttil ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu Komisijai: Dabartinė derybų su Australija, JAV ir Kanada dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) duomenų naudojimo ir perdavimo padėtis (B7-0417/2011).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover ir Maria do Céu Patrão Neves – dėl konkurencingumo ir inovacijų tinklo atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose(0034/2011).

Teisinė informacija - Privatumo politika