Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 juli 2011 - Strasbourg

14. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000156/2011) från Cornelia Ernst, Helmut Scholz och Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0412/2011);

- (O-000159/2011) från Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen : Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0413/2011);

- (O-000160/2011) från Birgit Sippel för S&D-gruppen, till kommissionen: Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0414/2011);

- (O-000164/2011) från Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, till kommissionen: Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0415/2011);

- (O-000165/2011) från Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, till kommissionen: Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0416/2011);

- (O-000170/2011) från Axel Voss, Simon Busuttil och Manfred Weber för PPE-gruppen, till kommissionen: Läget i förhandlingarna med Australien, Förenta staterna och Kanada om användning och överföring av passageraruppgifter (PNR-data) (B7-0417/2011).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover och Maria do Céu Patrão Neves, om ett nätverk för konkurrenskraft och innovation i EU:s yttersta randområden (0034/2011).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy