Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0167/2011

Ingivna texter :

A7-0167/2011

Debatter :

PV 04/07/2011 - 22
CRE 04/07/2011 - 22

Omröstningar :

PV 05/07/2011 - 7.18
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0313

Protokoll
Måndagen den 4 juli 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

22. System för ersättning till investerare ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare [KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

Olle Schmidt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Sebastian Valentin Bodu (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Syed Kamall och Andreas Mölzer.

Talare: Michel Barnier och Olle Schmidt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.18 i protokollet av den 5.7.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy