Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 4. juli 2011 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Mindeord
 5.Valg af to næstformænd (frist for kandidaturer)
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Parlamentets sammensætning
 8.Valgs prøvelse
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 11.Det almindelige budget for 2012 (frist for ændringsforslag)
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 16.Andragender
 17.Modtagne dokumenter
 18.Arbejdsplan
 19.OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ***I (forhandling)
 20.Supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat ***I (forhandling)
 21.Short selling og visse aspekter af credit default swaps ***I (forhandling)
 22.Investorgarantiordninger ***I (forhandling)
 23.Agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ***I (forhandling)
 24.Den aktuelle situation i forhandlingerne om PNR-aftaler med USA, Australien og Canada (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Forsyningspligt og alarmnummer "112" (kortfattet forelæggelse)
 27.Et mere effektivt og fair detailmarked (kortfattet forelæggelse)
 28.EU's budgetstøtte til udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 29.Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter (kortfattet forelæggelse)
 30.Socialydelser af almen interesse (kortfattet forelæggelse)
 31.Virkningen af EU's udviklingspolitik (kortfattet forelæggelse)
 32.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 33.Dagsorden for næste møde
 34.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (153 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) 
 
Protokol (224 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik