Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 202k
2011. július 4., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Megemlékezés
 5.Két alelnök megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)
 6.A képviselőcsoportok tagjai
 7.A Parlament tagjai
 8.Mandátumvizsgálat
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 11.2012. évi általános költségvetés (a módosítástervezetek benyújtásának határideje)
 12.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 13.Előirányzatok átcsoportosítása
 14.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 15.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Petíciók
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Ügyrend
 19.OTC származékos ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak ***I (vita)
 20.A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete ***I (vita)
 21.Shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusai ***I (vita)
 22.Befektetőkártalanítási rendszerek ***I (vita)
 23.A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség ***I (vita)
 24.Az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával kötött PNR-megállapodásokról szóló tárgyalások (vita)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.Egyetemes szolgáltatás és a „112” segélyhívó szám (rövid ismertetés)
 27.Egy hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piac (rövid ismertetés)
 28.A fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás (rövid ismertetés)
 29.Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően (rövid ismertetés)
 30.Általános érdekű szociális szolgáltatások (rövid ismertetés)
 31.Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele (rövid ismertetés)
 32.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 33.A következő ülésnap napirendje
 34.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

Ramona Nicole Mănescu közli, hogy jelen volt a 2011. június 22-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

A 2011. június 22-i és 23-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök közleményt tesz abból az alkalomból, hogy 2011. július 1-jével Lengyelország vette át a Tanács soros elnökségét.

Ezt követően megemlíti a marokkói alkotmány reformjáról szóló népszavazást, amelyre 2011. július 1-jén került sor.

Az elnök sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy előző nap Belaruszban több száz embert tartóztattak le békés tüntetések során, és kéri e személyek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.


4. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Otto von Habsburg és Jan Kulakowski, volt európai parlamenti képviselők emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.


5. Két alelnök megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)

Az elnök javaslatára a két alelnök megválasztására vonatkozó jelölések benyújtásának határideje 18.00 óra. A választásra 2011. július 5-én, kedden kerül sor.


6. A képviselőcsoportok tagjai

Rui Tavares csatlakozott a Verts/ALE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2011. június 24.


7. A Parlament tagjai

Dominique Baudis írásban közölte, hogy 2011. június 23-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja helye megüresedését és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

Az illetékes francia hatóságok bejelentették Franck Proust kinevezését Dominique Baudis helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2011. június 23.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament ezt ezzel az időponttal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Franck Proust elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


8. Mandátumvizsgálat

2011. június 20-i ülésén a Jogi Bizottság az eljárási szabályzat 3. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően megvizsgálta Giuseppe Gargani megbízólevelét és egyhangúlag javasolta mandátumának 2011. június 6-i hatállyal történő érvényesítését.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE és az ALDE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

ITRE bizottság: Silvana Koch-Mehrin helyett Michael Theurer lesz teljes jogú tag

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Jolanta Emilia Hibner többé nem teljes jogú tag

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Jolanta Emilia Hibner többé nem teljes jogú tag

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Jolanta Emilia Hibner teljes jogú tag lesz

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (00017/2011/LEX - C7-0183/2011 - 2010/0080(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai környezeti-gazdasági számlákról (00011/2011/LEX - C7-0182/2011 - 2010/0073(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00014/2011/LEX - C7-0181/2011 - 2010/0063(COD)).


11. 2012. évi általános költségvetés (a módosítástervezetek benyújtásának határideje)

Az elnök jelzi, hogy a 2012. évi általános költségre vonatkozó módosítások tervezetének benyújtási határideje a Költségvetési Bizottság egyetértésével az alábbiak szerint alakul:

– a parlamenti bizottságok és a képviselők (legalább 40 képviselő) számára: 2011. szeptember 8., csütörtök, 12.00 óra;

– a képviselőcsoportok számára: 2011. szeptember 15., csütörtök, 12.00 óra.


12. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0011/2011, 0012/2011, 0013/2011. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


13. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 11/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0051/2011 - C7-0153/2011 - 2011/2118(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 21/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0052/2011 - C7-0156/2011 - 2011/2119(GBD)).


14. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

- (O-000156/2011) felteszi: Cornelia Ernst, Helmut Scholz és Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0412/2011);

- (O-000159/2011) felteszi: Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz : Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0413/2011);

- (O-000160/2011) felteszi: Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0414/2011);

- (O-000164/2011) felteszi: Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0415/2011);

- (O-000165/2011) felteszi: Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0416/2011);

- (O-000170/2011) felteszi: Axel Voss, Simon Busuttil és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0417/2011).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

- Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover és Maria do Céu Patrão Neves, a versenyképességi és innovációs hálózatról az Európai Unió legkülső régióiban (0034/2011).


15. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2011. februári II., márciusi I. és márciusi II. ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


16. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2011. június 22.

Dieter Schädlich (0603/2011); Stefan Vogel (2 aláírás) (0604/2011); Heinrich Merkl (0605/2011); (bizalmasan kezelt név) (0606/2011); (bizalmasan kezelt név) (0607/2011); Mair Birgit (0608/2011); (bizalmasan kezelt név) (0609/2011); (bizalmasan kezelt név) (0610/2011); Michal Miazga (0611/2011); Dietmar Gehrmann (0612/2011); Morgen Hercules Ighodaro (0613/2011); Ewelina Ozimkowska Sobolewska (12 aláírás) (0614/2011); Georg Kottermair (0615/2011); Armin Jäger (0616/2011); Agnieszka Kubiak Pietrzyk (Medica s.c.) (0617/2011); Kazimierz Włostowski (0618/2011); Isaac Ibáñez García (0619/2011); Isaac Ibáñez García (0620/2011); Ion M. Anghel (Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România) (165 aláírás) (0621/2011); Elisabeth Charles (Fédération contre le Martyre des animaux) (40 aláírás) (0622/2011); (bizalmasan kezelt név) (0623/2011); Todor Colov (0624/2011); Luis Francisco Fernández López (0625/2011); Daniel Marian Iorga (PAH - Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (0626/2011); (bizalmasan kezelt név) (0627/2011); Sorin Jurca (Fundația Culturală Roșia Montană) (0628/2011); Dimitar Filipov (0629/2011); David Omar Jovel Merino (0630/2011); Jeronimo Florit Moragues (0631/2011); Avgust Cop (0632/2011); José Hilario Ortega Anduiza (0633/2011); José Luis Martínez Cestao (Izquierda Unida de Tres Cantos) (0634/2011); (bizalmasan kezelt név) (0635/2011); Konstantinos Kontos (0636/2011); Marco Colavecchi (0637/2011); Jacob Schonberg (0638/2011); Reinhard Forst (Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen) (0639/2011); Bruno Teixeira de Sousa (0640/2011); Monika Kusocińska (0641/2011); Melissa Valentin (Collège Joseph Durand ) (0642/2011); Peter Boulter (0643/2011); Federico Filippini (0644/2011); Miroslaw Cimoszko (Law firm Berna de Laborde) (0645/2011); (bizalmasan kezelt név) (0646/2011); Colin Baines (The Co-operative Group, Greenpeace, WWF, Friends of the Earth Europe, Transport & Environment és 13000 állampolgári petíció-aláírás) (0647/2011); Elena Hernández Gil (Asociación de Vecinos por la Defensa de El Caleton) (5832 aláírás) (0648/2011).

2011. június 28.

Selim Sariibrahimoglu (Sariibrahimoglu Law Office) (0649/2011); Giamalakis Michalis (0650/2011); Lauri Kaartinen (0651/2011); Georgios Leonidopoulos (0652/2011); Roger Pinto (9100 aláírás) (0653/2011); Guido Schalckens (0654/2011); (bizalmasan kezelt név) (0655/2011); Annalisa Brescia (0656/2011); Djilali Andrea Benahmed (0657/2011); Gael Drillon (8 aláírás) (0658/2011).

2011. július 4.

(bizalmasan kezelt név) (1656/2010); Emilia Witkowska (Wspólnota mieszkaniowa w Ełku) (12 aláírás) (0659/2011); Anna Spyra (0660/2011); Wilfried Gesing (0661/2011); Waldemar Szymankiewicz (0662/2011); Jerzy Pietrzyk (Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu Lublin) (0663/2011); Klaus Abraham (0664/2011); Herbert Eckelboom (0665/2011); Christel Schädlich (0666/2011); (bizalmasan kezelt név) (0667/2011); Hans-Josef Rütters (0668/2011); Józef Zawadzki (Urząd Miasta Katowice) (0669/2011); Franziska Jünger (0670/2011); Alfred Wuelferath (0671/2011); Wolfgang J. Beckermann (Cosmart Laboratorium) (0672/2011); Ortwin Uhl (2 aláírás) (0673/2011); Anni Winter (0674/2011); Erazm Biniak (0675/2011); Piotr Pawelec (0676/2011); Carmen Sanz Garrido (595 aláírás) (0677/2011); (bizalmasan kezelt név) (0678/2011); Rosen Ivanov (0679/2011); Mirona Pantiru (0680/2011); Alin Ovidiu Preda (0681/2011); Gustavo Javier Di Criscenzo (0682/2011); Ángel Martínez-Conde Ibáñez (0683/2011); Metodi Botrovliev (Brokontrol Korporacija Eood) (0684/2011); José Félix Del Río Rosendi (0685/2011); (bizalmasan kezelt név) (0686/2011); Gloria Galvez Perez (0687/2011); Valeriu Costea (0688/2011); Dolores Čuš (Iniciativni Odbor Medicinskih Sester In Babic Republike Slovenije) (0689/2011); José Antonio Galdón Ruiz (Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España) (0690/2011); Giacinto De Spirito (0691/2011); Francesco Di Pasquale (0692/2011); Alberto Scoccianti (CITIEFFE SRL) (0693/2011); Arianna Spessotto (Comitato NO-TAV Venezia-Trieste) (0694/2011); Elena Clara Popescu (Romanian College of Pharmacists) (2 aláírás) (0695/2011); Hugh Fearnley-Whittingstall (Fish Fight Campaign) (0696/2011); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (0697/2011); (bizalmasan kezelt név) (0698/2011); Fermín Laguarda Cardona (SAT 7667- EXFRU- Explotaciones Frutícolas) (0699/2011); Anastasios Goulis (European Center) (0700/2011); John Kingston (0701/2011); Brian Thatcher (0702/2011); Alberto Crisafi (BSN Medical S.r.L.) (0703/2011); Alessandro Pater (Medical Systems S.p.A. ) (0704/2011); Melanie Adamidou (0705/2011); (bizalmasan kezelt név) (0706/2011).


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azokkal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló uniós jogszabályokról – végrehajtás és kitekintés (2010/2249(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

- ***I Jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0791 - C7-0012/2011 - 2011/0001(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Mitro Repo (A7-0201/2011)

- ***I Jelentés a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen kifizetések önkéntes modulációjának végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Britta Reimers (A7-0203/2011)

- Jelentés a női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában (2010/2275(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

- Jelentés a nőkről és a vállalkozásvezetésről (2010/2115(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

- Jelentés a fejlődő országokban található gátrendszerek megerősítésének finanszírozásáról (2010/2270(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A7-0213/2011)

- Jelentés a széles sávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe (2010/2304(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

- ***I Jelentés a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A7-0223/2011)

- ***I Jelentés a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0490 - C7-0278/2010 - 2010/0254(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

- ***I Jelentés a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A7-0225/2011)

- Jelentés a 2020-ig tartó időszakban és azt követően érvényesülő energiainfrastruktúra-prioritásokról (2011/2034(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

- Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (2010/2242(INI)) - CRIS bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

- Jelentés a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról (2011/2032(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2010. évi tevékenységéről (2010/2295(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Willy Meyer (A7-0232/2011)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 2//2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (10522/2011 - C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0251 - C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0234/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0258 - C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0235/2011)

- ***I Jelentés a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0238/2011)

- Jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről (2009/2222(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzata 106. és 192. cikkeinek, valamint XVII. mellékletének módosításáról (2010/2231(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Andrew Duff (A7-0240/2011)

- ***I Jelentés a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló módosított európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0093 - C7-0046/2009 - 2009/0089(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

- Jelentés a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről (2011/2025(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Axel Voss (A7-0244/2011)

- Jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 104. cikkének (7) bekezdése) a 2009–2010. évben (2010/2294(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A7-0245/2011)

- Ajánlás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (16973/2010 - C7-0024/2011 - 2010/0048(APP)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0253/2011)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (11630/2011 - C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK rendelet módosításáról és a 87/250/EGK, a 90/496/EGK, az 1999/10/EK, a 2000/13/EK, a 2002/67/EK, a 2008/5/EK irányelv és a 608/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Renate Sommer (A7-0177/2011)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési szabálysértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (17506/1/2010 - C7-0074/2011 - 2008/0062(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke) (B7-0411/2011)

- Harkin Marian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Koumoutsakos Georgios, Ţicău Silvia-Adriana, Toussas Georgios - Paleckis Justas Vincas, Niculescu Rareş-Lucian, Klute Jürgen, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, McGuinness Mairead, Neynsky Nadezhda, Kelly Seán, Harkin Marian, Higgins Jim, Ertug Ismail, Tarabella Marc, Danellis Spyros, Ludford Sarah, Aylward Liam, Ţicău Silvia-Adriana, Le Hyaric Patrick, Czarnecki Ryszard, Riera Madurell Teresa, Andrikienė Laima Liucija, Hedh Anna, Grelier Estelle, Scholz Helmut

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Cristiana Muscardini, Niccolo Rinaldi és Gianluca Susta. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy többrendbeli gyilkosság miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt terrorista Brazíliából való kiadatásának visszautasításáról (B7-0377/2011)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a helytelen táplálkozás következtében kialakuló betegségek elleni küzdelemről (B7-0378/2011)

utalva

illetékes:

ENVI


18. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2011. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 466.235/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.


19. OTC származékos ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak ***I (vita)

Jelentés a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A7-0223/2011)

Werner Langen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sharon Bowles (a JURI bizottság véleményének előadója), Robert Goebbels (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Leonardo Domenici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Evžen Tošenovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicky Ford, Alfredo Pallone és Thomas Mann

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Flašíková Beňová és Franz Obermayr.

Felszólal: Michel Barnier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.15. pont .


20. A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete ***I (vita)

Jelentés a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0433 – C7-0203/2010 – 2010/0232(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

Theodor Dumitru Stolojan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sebastian Valentin Bodu (a JURI bizottság véleményének előadója), Peter Skinner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sebastian Valentin Bodu és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Michel Barnier és Theodor Dumitru Stolojan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.16. pont .


21. Shortolás és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusai ***I (vita)

Jelentés a shortolásról és a kötvénykockázati swapok (CDS) bizonyos aspektusairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Pascal Canfin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne (a JURI bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Sławomir Witold Nitras és Wolf Klinz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès és Evelyn Regner.

Felszólal: Michel Barnier és Pascal Canfin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.17. pont .


ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

22. Befektetőkártalanítási rendszerek ***I (vita)

Jelentés a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

Olle Schmidt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sebastian Valentin Bodu (a JURI bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Syed Kamall és Andreas Mölzer.

Felszólal: Michel Barnier és Olle Schmidt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.18. pont


23. A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség ***I (vita)

Jelentés a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló módosított európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marian-Jean Marinescu (a CONT bizottság véleményének előadója), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Véronique Mathieu és Ioan Enciu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Indrek Tarand, Andreas Mölzer és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.9. pont .


24. Az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával kötött PNR-megállapodásokról szóló tárgyalások (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000156/2011) felteszi: Cornelia Ernst, Helmut Scholz és Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0412/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000159/2011) felteszi: Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0413/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000160/2011) felteszi: Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0414/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000164/2011) felteszi: Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0415/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000165/2011) felteszi: Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0416/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000170/2011) felteszi: Axel Voss, Simon Busuttil és Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B7-0417/2011).

Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, Timothy Kirkhope, Sophia in 't Veld és Axel Voss kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre.

Felszólal: Ágnes Hankiss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Ehrenhauser, független, Claude Moraes, Andreas Mölzer, Carmen Romero López és Tanja Fajon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Carlos Coelho és Csanád Szegedi.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Diane Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marie-Christine Vergiat, Eider Gardiazábal Rubial, Csanád Szegedi, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Elena Băsescu, Guido Milana, Miguel Portas, Sergio Gutiérrez Prieto, Nuno Teixeira, Ioan Enciu, Gianni Vattimo, Corina Creţu, Sonia Alfano, Petru Constantin Luhan, Corneliu Vadim Tudor, Daciana Octavia Sârbu, Antonio Masip Hidalgo és Slavi Binev.


26. Egyetemes szolgáltatás és a „112” segélyhívó szám (rövid ismertetés)

Jelentés az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról [2010/2274(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

Sylvana Rapti rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška és Seán Kelly.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.11. pont .


27. Egy hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piac (rövid ismertetés)

Jelentés a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról [2010/2109(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

Anna Maria Corazza Bildt rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo és Seán Kelly.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.12. pont .


28. A fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlődő országoknak nyújtott uniós költségvetési támogatás jövőjéről [2010/2300(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A7-0206/2011)

Charles Goerens rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Ricardo Cortés Lastra, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira, Elena Băsescu, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Czesław Adam Siekierski és Seán Kelly.

Felszólal: Charles Goerens és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.23. pont .


29. Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően (rövid ismertetés)

Jelentés az energiainfrastruktúra-prioritásokról 2020-ig és azt követően [2011/2034(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

Francisco Sosa Wagner rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krišjānis Kariņš, Luís Paulo Alves, Miroslav Mikolášik, Ilda Figueiredo, Seán Kelly és Jaroslav Paška.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.24. pont .


30. Általános érdekű szociális szolgáltatások (rövid ismertetés)

Jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről [2009/2222(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

Proinsias De Rossa rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Regina Bastos, Karima Delli, Richard Howitt, Ilda Figueiredo és Luís Paulo Alves.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.25. pont .


31. Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele (rövid ismertetés)

Jelentés az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről [2011/2047(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

Filip Kaczmarek rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franziska Keller, Ricardo Cortés Lastra, Zuzana Roithová, João Ferreira és Jaroslav Paška.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.5-i jegyzőkönyv 7.26. pont .


32. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Viktor Uspaskich azzal a kérelemmel fordult a Parlament elnökéhez, hogy vizsgálják felül az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i döntését parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről, mivel időközben új tények merültek fel az üggyel kapcsolatban.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.

°
° ° °

A Jogi Bizottság 2011. június 20-i ülésén megvitatta a Nigel Farage által a Parlament elnökéhez intézett levelet, melyben az eljárási szabályzat 6. cikkére hivatkozva panaszt emelt a parlamenti mentelmi jogok európai kezelése ellen.

A Jogi Bizottság 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett arra a következtetésre jutott, hogy mivel nem a parlamenti mentelmi joggal kapcsolatos ügyről van szó, Nigel Farage kérelme nem elfogadható.


33. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 466.235/OJMA).


34. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat