Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. liepos 5 d. - Strasbūras

11. Daugiametė finansinė programa (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pareiškimas: Daugiametė finansinė programa

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Derk Jan Eppink pateiktą klausimą), Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Guy Verhofstadt pateiktą klausimą), Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lucas Hartong (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Gerben-Jan Gerbrandy pateiktą klausimą), Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel ir Derk Jan Eppink.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes ir Ville Itälä.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo ir Diane Dodds.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika