Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2154(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0216/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0216/2011

Συζήτηση :

PV 05/07/2011 - 16
CRE 05/07/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.9
CRE 06/07/2011 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0329

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

16. Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος - Απαγόρευση υγρών στα αεροπλάνα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος [2010/2154(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Δήλωση της Επιτροπής: Απαγόρευση υγρών στα αεροπλάνα

Ο Luis de Grandes Pascual παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jörg Leichtfried, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Luis de Grandes Pascual.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6ης Ιουλίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου