Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2154(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0216/2011

Ingivna texter :

A7-0216/2011

Debatter :

PV 05/07/2011 - 16
CRE 05/07/2011 - 16

Omröstningar :

PV 06/07/2011 - 6.9
CRE 06/07/2011 - 6.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0329

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2011 - Strasbourg

16. Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar - Förbudet mot att medföra vätskor, aerosoler och geler på flyg (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar [2010/2154(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Uttalande av kommissionen: Förbudet mot att medföra vätskor, aerosoler och geler på flyg

Luis de Grandes Pascual redogjorde för sitt betänkande.

Siim Kallas (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Judith Sargentini (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Jörg Leichtfried för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann och Inés Ayala Sender.

Talare: Siim Kallas och Luis de Grandes Pascual.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 6 juli 2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy