Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2011

Ingivna texter :

A7-0210/2011

Debatter :

PV 05/07/2011 - 17
CRE 05/07/2011 - 17

Omröstningar :

PV 06/07/2011 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0330

Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2011 - Strasbourg

17. Kvinnor och företagsledarskap (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om kvinnor och företagsledarskap [2010/2115(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Edit Bauer för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Andrea Češková för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, vilken ställde en fråga ("blått kort") till Marc Tarabella, som denne besvarade, samt Elena Băsescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire och Marc Tarabella.

Talare: Viviane Reding och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 6.7.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy