Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 5. juuli 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Ungari muudetud põhiseadus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Ungari eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)
 6.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Silvana Koch-Mehrini asemele) (hääletus)
  
7.2.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Stavros Lambrinidisi asemele) (hääletus)
  
7.3.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  
7.4.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: ELi ja Tšiili suhted (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  
7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Odense Steel Shipyard/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtt – üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.7.Paranduseelarve projekt nr 2/2011: üleujutused 2010. aastal Sloveenias, Horvaatias ja Tšehhi Vabariigis (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: äriühing LM Glasfiber/Taani (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.9.Õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks asutatud amet ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.10.Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.11.Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.12.Tõhusam ja õiglasem jaekaubandusturg (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.13.Paranduseelarve projekt nr 3/2011: 2010. aasta eelarve ülejääk (hääletus)
  
7.14.Tarbijakaitseseaduse jõustamine ***I (hääletus)
  
7.15.Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  
7.16.Finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendav järelevalve ***I (hääletus)
  
7.17.Lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid ***I (hääletus)
  
7.18.Investeeringute tagamise skeemid ***I (hääletus)
  
7.19.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I (hääletus)
  
7.20.Ungari muudetud põhiseadus (hääletus)
  
7.21.Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine (hääletus)
  
7.22.Viies ühtekuuluvusaruanne ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia pärast 2013. aastat (hääletus)
  
7.23.Arenguriikidele antav eelarvetoetus (hääletus)
  
7.24.Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda (hääletus)
  
7.25.Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused (hääletus)
  
7.26.ELi arengupoliitika mõju (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Mitmeaastane finantsraamistik (arutelu)
 12.Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***II (arutelu)
 13.Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevad õigusaktid (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta ***II (arutelu)
 16.Lennundusjulgestus ja eelkõige turvaskannerid – Lennukis vedelike transportimise keeld (arutelu)
 17.Naised ja ärijuhtimine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (226 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3165 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletuste tulemused (866 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1435 kb) 
 
Protokoll (249 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (855 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2757 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika