Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Unkarin tarkistettu perustuslaki (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Unkarin puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 6.Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***I (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valitseminen (Silvana Koch-Mehrinin tilalle) (äänestys)
  
7.2.Euroopan parlamentin varapuhemiehen valitseminen (Stavros Lambrinidisin tilalle) (äänestys)
  
7.3.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Lentomatkustajien oikeuksien soveltaminen ja toimivuus (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  
7.4.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: EU:n ja Chilen suhteet (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  
7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.7.Lisätalousarvioesitys nro 2/2011: vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: LM Glasfiber / Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.9.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.10.Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.11.Yleispalvelu ja hätänumero 112 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.12.Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.13.Lisätalousarvioesitys nro 3/2011: varainhoitovuoden 2010 ylijäämä (äänestys)
  
7.14.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
7.15.OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja kauppatietorekisterit ***I (äänestys)
  
7.16.Finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonta ***I (äänestys)
  
7.17.Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I (äänestys)
  
7.18.Sijoittajien korvausjärjestelmät ***I (äänestys)
  
7.19.Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***I (äänestys)
  
7.20.Unkarin tarkistettu perustuslaki (äänestys)
  
7.21.Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilivuodon riski (äänestys)
  
7.22.Viides koheesiokertomus ja koheesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen (äänestys)
  
7.23.Kehitysmaille annettava budjettituki (äänestys)
  
7.24.Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen (äänestys)
  
7.25.Yleishyödylliset sosiaalipalvelut (äänestys)
  
7.26.EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Monivuotinen rahoituskehys (keskustelu)
 12.Elintarviketietojen antaminen kuluttajille ***II (keskustelu)
 13.Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja siihen liittyvää rehu- ja elintarvikevalvontaa koskeva lainsäädäntö (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajatylittävä tietojenvaihto ***II (keskustelu)
 16.Ilmailualan turvallisuus ja erityisesti turvaskannerit - Nestekielto lentokoneissa (keskustelu)
 17.Naiset ja yritysjohtajuus (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (234 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3165 kb) 
 
Pöytäkirja (204 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (960 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1440 kb) 
 
Pöytäkirja (253 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (843 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2766 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö