Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2011 m. liepos 5 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Persvarstyta Vengrijos Konstitucija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Vengrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai laikotarpio apžvalga (diskusijos)
 6.Valstybių narių galimybė savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą ***I (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (pakeisti S. Koch-Mehrin) (balsavimas)
  
7.2.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (pakeisti S. Lambrinidis) (balsavimas)
  
7.3.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas: Asmenų teisių keliaujant oru funkcionavimas ir taikymas (Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos prašymas: ES ir Čilės santykiai (Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: Odense Steel Shipyard (Danija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. 2010 m. potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Čekijos Respublikoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2011 projektas. 2010 m. potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Čekijos Respublikoje (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas: įmonė LM Glasfiber (Danija) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį naudojimosi doku mokestį arba kuriuos galima nuo jo atleisti * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.11.Universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112 (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.12.Veiksmingesnė ir sąžiningesnė mažmeninės prekybos rinka (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.13.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2011 projektas. 2010 m. biudžeto perteklius (balsavimas)
  
7.14.Vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymas ***I (balsavimas)
  
7.15.Išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos ***I (balsavimas)
  
7.16.Finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildoma priežiūra ***I (balsavimas)
  
7.17.Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai ***I (balsavimas)
  
7.18.Investuotojų kompensavimo sistemos ***I (balsavimas)
  
7.19.Valstybių narių galimybė savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą ***I (balsavimas)
  
7.20.Persvarstyta Vengrijos Konstitucija (balsavimas)
  
7.21.Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas ir anglies dioksido nutekėjimo rizika (balsavimas)
  
7.22.5-oji sanglaudos ataskaita ir sanglaudos politikos strategija po 2013 m. (balsavimas)
  
7.23.ES parama besivystančių šalių biudžetams (balsavimas)
  
7.24.2020 m. ir vėlesnio laikotarpio energetikos infrastruktūros prioritetai (balsavimas)
  
7.25.Visuotinės svarbos socialinės paslaugos (balsavimas)
  
7.26.ES vystymosi politikos poveikis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Daugiametė finansinė programa (diskusijos)
 12.Vartotojų informavimas apie maisto produktus ***II (diskusijos)
 13.Teisės aktai dėl užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos ir susijusios pašarų ir maisto produktų kontrolės (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygiu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***II (diskusijos)
 16.Aviacijos saugumas, ypač atkreipiant dėmesį į kūno skenerius - Skysčių, aerozolių ir gelių draudimas lėktuvuose (diskusijos)
 17.Moterys ir vadovaujamosios pareigos verslo srityje (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (229 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3165 kb) 
 
Protokolas (258 kb) Dalyvių sąrašas (51 kb) Balsavimo rezultatai (1050 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1477 kb) 
 
Protokolas (261 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (871 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2976 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika