Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 5. julij 2011 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Prenova madžarske ustave (vloženi predlogi resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Pregled madžarskega predsedovanja (razprava)
 6.Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju ***I (razprava)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto Silvane Koch-Mehrin) (glasovanje)
  
7.2.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (namesto Stavrosa Lambrinidisa) (glasovanje)
  
7.3.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom Uresničevanje in uporaba pravic letalskih potnikov (člen 124 poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom Odnosi EU-Čile (člen 124 poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: Odense Steel Shipyard/Danska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Uporaba Solidarnostnega Sklada EU - poplave v letu 2010 v Sloveniji, na Hrvaškem in na Češkem (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Predlog spremembe proračuna št. 2/2011: poplave septembra 2010 v Sloveniji, na Hrvaškem ter na Češkem (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: podjetje LM Glasfiber/Danska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Izdelki, ki so upravičeni do oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Bolj učinkovit in pošten maloprodajni trg (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Predlog spremembe proračuna št. 3/2011: presežek iz proračunskega leta 2010 (glasovanje)
  
7.14.Izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)
  
7.15.Izvedeni finančni instrumenti, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov ***I (glasovanje)
  
7.16.Dopolnilni nadzor finančnih subjektov v finančnem konglomeratu ***I (glasovanje)
  
7.17.Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja ***I (glasovanje)
  
7.18.Odškodninske sheme za vlagatelje ***I (glasovanje)
  
7.19.Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju ***I (glasovanje)
  
7.20.Prenova madžarske ustave (glasovanje)
  
7.21.Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter tveganje selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU (glasovanje)
  
7.22.Peto kohezijsko poročilo in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013 (glasovanje)
  
7.23.Proračunska podpora EU državam v razvoju (glasovanje)
  
7.24.Prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje (glasovanje)
  
7.25.Socialne storitve splošnega pomena (glasovanje)
  
7.26.Učinek razvojne politike EU (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Večletni finančni okvir (razprava)
 12.Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom ***II (razprava)
 13.Zakonodaja o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE) in o s tem povezanem nadzoru krme in živil (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Čezmejna izmenjava informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu ***II (razprava)
 16.Varnost letalstva s posebnim poudarkom na varnostnih skenerjih - Prepoved tekočin (tekočin, aerosolov in gelov) na letalih (razprava)
 17.Ženske in vodenje podjetij (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (228 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3165 kb) 
 
Zapisnik (249 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (968 kb) Izid poimenskega glasovanja (1490 kb) 
 
Zapisnik (251 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (857 kb) Izid poimenskega glasovanja (2756 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov