Indiċi 
Minuti
PDF 268kWORD 260k
It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Eżami tal-Presidenza Ungeriża (dibattitu)
 6.Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OMĠ fit-territorju tagħhom ***I (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex tiġi sostitwita Silvana Koch-Mehrin) (votazzjoni)
  
7.2.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jiġi sostitwit Stavros Lambrinidis)(votazzjoni)
  
7.3.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Il-funzjonament u l-applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru (Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċilì (Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Odense Steel Shipyard/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - għargħar fis-Slovenja, il-Kroazja u r-Repubblika Ċeka fl-2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.7.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2011: L-għargħar ta' Settembru 2010 fl-Islovenja, fil-Kroazja u fir-Repubblika Ċeka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.8.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Impriża LM Glasfiber/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.9.Aġenzija għat-tmexxija operattiva ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.10.Il-prodotti li jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazji tal-baċir * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.11.Is-servizz universali u n-numru ta' emerġenza '112' (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.12.Suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.13.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2011: eċċess tas-sena baġitarja 2010 (votazzjoni)
  
7.14.L-infurzar tal-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
7.15.Derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)
  
7.16.Is-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji ***I (votazzjoni)
  
7.17.Bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu ***I (votazzjoni)
  
7.18.Skemi ta' kumpens għall-investitur ***I (votazzjoni)
  
7.19.Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OMĠ fit-territorju tagħhom ***I (votazzjoni)
  
7.20.Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (votazzjoni)
  
7.21.It-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju (votazzjoni)
  
7.22.Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 (votazzjoni)
  
7.23.L-appoġġ baġitarju lil pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
  
7.24.Il-prijoritajiet għall-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u lil hinn (votazzjoni)
  
7.25.Servizzi soċjali ta' interess ġenerali (votazzjoni)
  
7.26.L-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (dibattitu)
 12.Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi ***II (dibattitu)
 13.Leġiżlazzjoni dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli (TSE) u dwar kontrolli relatati tal-ikel u tal-għalf (dibattitu)
 14.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15.L-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-traffiku marbuta mas-sikurezza fit-toroq ***II (dibattitu)
 16.Is-sigurtà tal-avjazzjoni b'enfasi partikolari fuq l-iskanners tas-sigurtà - Il-projbizzjoni ta' likwidi (Likwidi, Aerosols u Ġellijiet) fuq l-inġenji tal-ajru (dibattitu)
 17.In-nisa u t-tmexxija tal-intrapriżi (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu

- Charles Tannock, Jan Zahradil, Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0442/2011);

- Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0443/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0458/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Willy Meyer u Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0459/2011);

- Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0460/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu u Rovana Plumb f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, stupru tal-massa fil-provinċja tan-Nofsinhar ta' Kivu (B7-0461/2011).

II.   L-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0394/2011);

- Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0444/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, war l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi reliġjużi (B7-0462/2011);

- Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0463/2011);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0464/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0465/2011);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Indoneżja, inklużi l-attakki kontra l-minoranzi (B7-0466/2011).

III.   L-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singh

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0395/2011);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi u Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0467/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0468/2011);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0469/2011);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Indja b'mod partikolari l-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-mewt (B7-0470/2011);

- Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0471/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Indja b'mod partikolari s-sentenza tal-mewt ta' Davinder Pal Singhsur (B7-0472/2011).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta

Id-dibattitu sar fid-data 8 ta' Ġunju 2011 (punt 11 tal- Minuti ta' 8.6.2011).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa, fuq il-bażi tal-Artikolu 110(2) u tal-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura, fit-tmiem tad-dibattitu u wara l-mistoqsija B7-0316/2011 (O-000110/2011):

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck u Gianni Vattimo f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (B7-0379/2011);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz u Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp S&D; Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (B7-0380/2011);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża Riveduta (B7-0387/2011).

Votazzjoni: punt 7.20 tal- Minuti ta' 5.7.2011.


4. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal direttiva ue tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (EGF/2011/000 TA 2011 - għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1), Il-President ikkomunika li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru617/2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI, ENVI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 17/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/029NL/Zuid Holland u Utrecht Division18 mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'mod konformi mal-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant Diviżjoni18 mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta' Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni FEG/2010/028 NL/ Overijssel Division18 mill-Pajjiżi Baxxi) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/030NL/Noord-Holland u Flevoland Diviżjoni18 mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 20/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 13/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 14/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 15/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 16/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni dwar in-Navigazzjoni bis-Satellita bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Renju tan-Norveġja (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita ta' GALILEO u tal-GPS u applikazzjonijiet relatati bejnil-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, ul-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa l-oħra (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

TRAN


5. Eżami tal-Presidenza Ungeriża (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Eżami tal-Presidenza Ungeriża

Viktor Orbán (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Csanád Szegedi Membru mhux affiljat, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Derk Jan Eppink, Werner Langen, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Victor Boştinaru, Tanja Fajon, Charles Goerens, Jaroslav Paška, Carlo Casini, Edit Herczog, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool, Frédéric Daerden, Marietta Giannakou, Roberta Angelilli u Ildikó Gáll-Pelcz.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Andrzej Grzyb.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Katarína Neveďalová, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Milan Zver u Monika Flašíková Beňová.

Tkellmu Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Viktor Orbán.

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

6. Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OMĠ fit-territorju tagħhom ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM fit-territorju tagħhom [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

Corinne Lepage ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu George Lyon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-Grupp PPE, Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miroslav Ouzký f'isem il-Grupp ECR, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Richard Seeber, Jo Leinen, Holger Krahmer, Margrete Auken, Julie Girling, João Ferreira, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Luis Manuel Capoulas Santos, Anna Rosbach, Takis Hadjigeorgiou, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Daciana Octavia Sârbu u Karin Kadenbach.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Häusling, Peter van Dalen, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Christa Klaß, Wojciech Michał Olejniczak, José Bové u Janusz Wojciechowski.

Tkellmu John Dalli u Corinne Lepage.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.19 tal- Minuti ta' 5.7.2011.


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Tkellmu Reinhard Bütikofer dwar il-mistoqsija mressqa minn Werner Langen wara l-votazzjoni dwar is-Samit UE-Russja tad-9 ta' Ġunju 2011 (punt 8.2 tal- Minuti ta' 9.6.2011), Robert Atkins dwar l-organizzazzjoni tal-votazzjonijiet, Dimitar Stoyanov dwar l-intervent ta' Daniel Cohn-Bendit fid-dibattitu dwar l-eżami tal-Presidenza Ungeriża u Rebecca Harms (punt 5 tal- Minuti ta' 5.7.2011).


7.1. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex tiġi sostitwita Silvana Koch-Mehrin) (votazzjoni)

Il-President ħabbar li rċieva, mill-Grupp ECR, il-kandidatura ta' Giles Chichester.

Billi Giles Chichester kien l-uniku kandidat, il-President ippropona lill-Assemblea li tipproċedi bl-elezzjoni b'akklamazzjoni, skont it-termini tal-Artikolu 13(1) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ipproklama lil Giles Chichester Viċi President tal-Parlament Ewropew u feraħlu talli ġie elett.


7.2. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jiġi sostitwit Stavros Lambrinidis)(votazzjoni)

Il-President ħabbar li rċieva, mill-Grupp S&D, il-kandidatura ta' Anni Podimata.

Billi Anni Podimata kienet l-uniku kandidat, il-President ippropona lill-Assemblea li tipproċedi bl-elezzjoni b'akklamazzjoni, skont it-termini tal-Artikolu 13(1) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ipproklama lil Anni Podimata Viċi President tal-Parlament Ewropew u ferħilha talli ġiet eletta.

Tkellem

Jan Zahradil wara l-votazzjoni.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President


7.3. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Il-funzjonament u l-applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru (Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Il-funzjonament u l-applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Approvata


7.4. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċilì (Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċilì

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

Approvata


7.5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Odense Steel Shipyard/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni FEG/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka) [COM(2011)0251 – C7-0114/2011 - 2011/2093(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0234/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0300)


7.6. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - għargħar fis-Slovenja, il-Kroazja u r-Repubblika Ċeka fl-2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba [2011/2060(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0238/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0301)


7.7. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2011: L-għargħar ta' Settembru 2010 fl-Islovenja, fil-Kroazja u fir-Repubblika Ċeka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni [10522/2011 – C7-0137/2011 - 2011/2065(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0233/2011)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0302)

Interventi

Ludwik Kotecki (President tal-Kunsill) wara l-votazzjoni.


7.8. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Impriża LM Glasfiber/Danimarka (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber mid-Danimarka) [COM(2011)0258 – C7-0112/2011 - 2011/2092(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0235/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0303)


7.9. Aġenzija għat-tmexxija operattiva ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija għat-tmexxija operattiva ta' sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja [2009/0089(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0241/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0304)


7.10. Il-prodotti li jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazji tal-baċir * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/162/KE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazji tal-baċir [2010/0359(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Elie Hoarau (A7-0199/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0305)


7.11. Is-servizz universali u n-numru ta' emerġenza '112' (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

rapport dwar is-servizz universali u n-numru ta' emerġenza '112' [2010/2274(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Sylvana Rapti (A7-0220/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0306)


7.12. Suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust [2010/2109(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A7-0217/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0307)


7.13. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2011: eċċess tas-sena baġitarja 2010 (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni [11630/2011 – C7-0166/2011 - 2011/2075(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0254/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI)

Adottata (P7_TA(2011)0308)


7.14. L-infurzar tal-liġijiet dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [2011/0001(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Mitro Repo (A7-0201/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0309)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0309)

Interventi

Mitro Repo (rapporteur) għamel dikjarazzjoni qabel il-votazzjoni.


7.15. Derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet [COM(2010)0484 - C7-0265/2010- 2010/0250(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Werner Langen (A7-0223/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0310)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Interventi

Werner Langen (rapporteur) qabel il-votazzjoni finali, b'konformità mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jagħmel proposta formali lill-Parlament Ewropew dwar il-possibilità li jgħaddu direttament għall-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva. Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa' jeżaminaha.


7.16. Is-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji [2010/0232(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0097/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0311)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0311)


7.17. Bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Bejgħ bin-Nieqes u ċerti aspetti tas-Swaps ta' Inadempjenza tal-Kreditu [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0312)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Interventi

Pascal Canfin (rapporteur) qabel il-votazzjoni finali, b'konformità mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jagħmel proposta formali lill-Parlament Ewropew dwar il-possibilità li jgħaddu direttament għall-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva. Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa' jeżaminaha.


7.18. Skemi ta' kumpens għall-investitur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur [2010/0199(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Schmidt (A7-0167/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0313)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0313)


7.19. Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OMĠ fit-territorju tagħhom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM fit-territorju tagħhom [COM(2010)0375 – C7-0178/2010 - 2010/0208(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Corinne Lepage (A7-0170/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0314)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0314)


7.20. Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 8 ta' Ġunju 2011 (punt 11 tal- Minuti ta' 8.6.2011).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 5 ta' Lulju 2011 (punt 3 tal- Minuti ta' 5.7.2011).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0379/2011, B7-0380/2001 u B7-0387/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0379/2011

(flok B7-0379/2011, B7-0380/2001 u B7-0387/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi u Cătălin Sorin Ivan f'isem il-Grupp S&D,

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck u Gianni Vattimo f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P7_TA(2011)0315)

Interventi

William (The Earl of) Dartmouth wara l-votazzjoni.


7.21. It-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju (votazzjoni)

Rapport dwar l-analiżi tal-alternattivi biex isir progress lil hinn mit-tnaqqis ta' 20 % tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-valutazzjoni tar-riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju [2011/2012(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0219/2011)

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Ġunju 2011 (punt 21 tal- Minuti ta' 22.6.2011).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Miċħuda

Interventi

Jo Leinen biex jagħmel preċiżjoni rigward il-votazzjoni dwar l-ewwel parti tal-Emenda 1.


7.22. Il-5 Rapport ta' Koeżjoni u l-Istrateġija għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 (votazzjoni)

Rapport dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni ta’ wara l-2013 [2011/2035(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Markus Pieper (A7-0222/2011)

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Ġunju 2011 (punt 5 tal- Minuti ta' 23.6.2011 u punt 7 tal- Minuti ta' 23.6.2011).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0316)

Interventi

Erminia Mazzoni ipproponiet emenda orali għall-Paragrafu 5.

Minħabba li aktar minn 40 Membru oġġezzjonaw għall-emenda orali, din ma ġietx inkorporata.

Sergio Paolo Francesco Silvestris dwar il-proċedura rigward l-emendi orali.

Alexandra Thein dwar l-interpretazzjoni.

Alejandro Cercas dwar il-paragrafu 55.


7.23. L-appoġġ baġitarju lil pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw [2010/2300(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0206/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0317)


7.24. Il-prijoritajiet għall-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u lil hinn (votazzjoni)

Rapport dwar il-prijoritajiet għall-infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u lil hinn [2011/2034(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Francisco Sosa Wagner (A7-0226/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0318)

Interventi

Francisco Sosa Wagner (rapporteur) ippreżenta emenda orali għall-Paragrafu 47, li ġiet aċċettata.


7.25. Servizzi soċjali ta' interess ġenerali (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali [2009/2222(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Proinsias De Rossa (A7-0239/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0319)


7.26. L-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar iż-żieda fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE [2011/2047(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Filip Kaczmarek (A7-0205/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0320)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Carlos Coelho - A7-0241/2011

Jens Rohde, Siiri Oviir u Morten Messerschmidt

Rapport Sylvana Rapti - A7-0220/2011

Siiri Oviir, Adam Bielan u Marian Harkin

Rapport Anna Maria Corazza Bildt - A7-0217/2011

Roberta Angelilli u Anna Maria Corazza Bildt

Rapport Mitro Repo - A7-0201/2011

Roberta Angelilli, Ville Itälä, Siiri Oviir, Adam Bielan, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Hannu Takkula u Miroslav Mikolášik

Rapport Theodor Dumitru Stolojan - A7-0097/2011

Daniel Hannan

Rapport Pascal Canfin - A7-0055/2011

Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Olle Schmidt - A7-0167/2011

Siiri Oviir u Syed Kamall

Rapport Corinne Lepage - A7-0170/2011

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Horst Schnellhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Peter Jahr, Ville Itälä, Marian Harkin, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo u Daniel Hannan

Il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta - RC B7-0379/2011

Jens Rohde, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds, Marian Harkin, Anna Záborská, Zbigniew Ziobro, Nicole Sinclaire u Jacek Olgierd Kurski

Rapport Bas Eickhout - A7-0219/2011

Jens Rohde, Ville Itälä, Adam Bielan, Peter Jahr, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Daniel Hannan, Nicole Sinclaire u Jacek Olgierd Kurski

Rapport Markus Pieper - A7-0222/2011

Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Ville Itälä, Erminia Mazzoni, Francesco De Angelis, Miroslav Mikolášik, Marian Harkin u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Charles Goerens - A7-0206/2011

Syed Kamall u Martin Kastler

Rapport Francisco Sosa Wagner - A7-0226/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Zbigniew Ziobro u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Proinsias De Rossa - A7-0239/2011

Jens Rohde u Izaskun Bilbao Barandica


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Il-Qafas Finanzjarju Multiannwali

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellem Mikołaj Dowgielewicz (President tal-Kunsill).

Tkellmu Salvador Garriga Polledo f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Derk Jan Eppink, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Guy Verhofstadt, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Gerben-Jan Gerbrandy, Reimer Böge, Göran Färm, Carl Haglund, Helga Trüpel u Derk Jan Eppink.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Marian-Jean Marinescu, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Bas Eickhout, Richard Ashworth, Andrew Henry William Brons, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Alain Lamassoure, Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Giovanni La Via, Marietta Giannakou, José Manuel Fernandes u Ville Itälä.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo u Diane Dodds.

Tkellem Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill adottata fl-ewwel qari bl-għan tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi, u li jemenda ir-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 u li jħassar id-Direttivi 87/250/KEE, 90/496/KEE, 1999/10/KE, 2000/13/KE, 2002/67/KE, 2008/5/KE u r-Regolament (KE) Nru 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0177/2011)

Renate Sommer ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellmu Marek Sawicki (President fil-kariga tal-Kunsill) u John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Pilar Ayuso u Paolo De Castro.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu Frédérique Ries, Julie Girling, Giancarlo Scottà, Esther de Lange, Åsa Westlund, Ramon Tremosa i Balcells, Miroslav Ouzký, Paul Nuttall, Marianne Thyssen, Andres Perello Rodriguez, Sophie Auconie, Bernadette Vergnaud, Csaba Sándor Tabajdi u Marc Tarabella.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Dagmar Roth-Behrendt, Herbert Dorfmann, Riikka Manner u Miroslav Mikolášik.

Tkellmu John Dalli, Marek Sawicki u Renate Sommer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 6.7.2011.


13. Leġiżlazzjoni dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli (TSE) u dwar kontrolli relatati tal-ikel u tal-għalf (dibattitu)

Rapport dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-Enċefalopatiji Sponġiformi Trasmissibbli (TSE) u dwar kontrolli relatati tal-ikel u tal-għalf - implimentazzjoni u prospettiva [2010/2249(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

Dagmar Roth-Behrendt ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Horst Schnellhardt f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, u Marit Paulsen f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Françoise Grossetête, Paolo De Castro, Janusz Wojciechowski u Esther de Lange.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Czesław Adam Siekierski, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Diane Dodds u Miroslav Mikolášik.

Tkellmu John Dalli u Dagmar Roth-Behrendt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 6.7.2011.


14. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0411/2011).

Mistoqsija 12 (Jürgen Klute): Id-drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja u l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA).

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Jürgen Klute u Janusz Władysław Zemke.

Mistoqsija 13 (Nikolaos Chountis): Leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni u l-beni pubbliċi.

Joaquín Almunia (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Nikolaos Chountis.

Mistoqsija 14 (Gay Mitchell): L-Aġenzija Nazzjonali ta' Ġestjoni tal-Assi.

Joaquín Almunia wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Jim Higgins (sostitut tal-awtur) u Seán Kelly.

Mistoqsija 15 (Pat the Cope Gallagher): Is-Settur Bankarju Irlandiż.

Joaquín Almunia wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins u Marian Harkin.

Mistoqsija 16 (Mairead McGuinness): Il-funzjonament kif suppost tal-katina tal-povvista tal-ikel.

Joaquín Almunia wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Jim Higgins (sostitut tal-awtur) u Seán Kelly.

Mistoqsija 17 (Nadezhda Neynsky): Il-finanzjament tal-impjant nukleari ta' Belene bl-għajnuna mill-istat.

Joaquín Almunia wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Nadezhda Neynsky.

Mistoqsija 19 (Marian Harkin): Regolament (KE) Nru 561/2006.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 21 (Ismail Ertug): Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar it-trakkijiet kbar ħafna (gigaliners).

Siim Kallas wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Ismail Ertug.

Mistoqsija 22 (Marc Tarabella): In-nuqqas ta' osservanza mill-kumpaniji tal-ajru tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar il-protezzjoni u l-informazzjoni tal-passiġġieri tal-ajru.

Siim Kallas wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marc Tarabella.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

15. L-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-traffiku marbuta mas-sikurezza fit-toroq ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill adottata fl-ewwel qari bl-għan tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar reati tat-traffiku marbuta mas-sikurezza fit-toroq [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

Inés Ayala Sender ppreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellmu Cezary Grabarczyk (President tal-Kunsill) u Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Georges Bach f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Vilja Savisaar-Toomast f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, Mathieu Grosch, Ismail Ertug, Izaskun Bilbao Barandica, Roberts Zīle, Laurence J.A.J. Stassen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz u Nathalie Griesbeck.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Artur Zasada, Olga Sehnalová, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker u Katarína Neveďalová.

Tkellmu Siim Kallas, Cezary Grabarczyk u Inés Ayala Sender.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 6.7.2011.


16. Is-sigurtà tal-avjazzjoni b'enfasi partikolari fuq l-iskanners tas-sigurtà - Il-projbizzjoni ta' likwidi (Likwidi, Aerosols u Ġellijiet) fuq l-inġenji tal-ajru (dibattitu)

Rapport dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni b'enfasi partikolari fuq l-iskanners tas-sigurtà [2010/2154(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-projbizzjoni ta' likwidi (Likwidi, Aerosols u Ġellijiet) fuq l-inġenji tal-ajru

Luis de Grandes Pascual ippreżenta r-rapport tiegħu.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Judith Sargentini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jörg Leichtfried, Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Jörg Leichtfried f'isem il-Grupp S&D, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Hubert Pirker, Brian Simpson, Nathalie Griesbeck, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Saïd El Khadraoui, Georges Bach u Olga Sehnalová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Katarína Neveďalová, Carl Schlyter, Angelika Werthmann u Inés Ayala Sender.

Tkellmu Siim Kallas u Luis de Grandes Pascual.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 6.7.2011.


17. In-nisa u t-tmexxija tal-intrapriżi (dibattitu)

Rapport dwar in-nisa u t-tmexxija tal-intrapriżi [2010/2115(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE, Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D, Siiri Oviir f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Barbara Matera, Britta Thomsen, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Nicole Sinclaire, din tal-aħħar biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Marc Tarabella, li wieġeb il-mistoqsija, u Elena Băsescu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Katarína Neveďalová, Nicole Sinclaire u Marc Tarabella.

Tkellmu Viviane Reding u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 6.7.2011.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 466.235/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.55.

Klaus Welle

Edward McMillan-Scott

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza