Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2011 - Strasbourg

2. Puolan puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Puolan puheenjohtajakauden toimintaohjelma

Donald Tusk (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Goebbels, sitoutumaton Frank Vanhecke, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michał Tomasz Kamiński, sekä arvosteli Martin Schulzin mikrofonin ulkopuolella tekemiä huomautuksia, Martin Schulz, joka perusteli huomautuksensa, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski ja Jacek Protasiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová ja Tunne Kelam.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Donald Tusk.

Puheenvuorot: Barry Madlener, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Martin Schulzin edellisen puheenvuoron johdosta, ja Martin Schulz selittääkseen puheenvuoroaan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö