Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2242(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0228/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0228/2011

Keskustelut :

PV 06/07/2011 - 3
PV 06/07/2011 - 5
CRE 06/07/2011 - 3
CRE 06/07/2011 - 5

Äänestykset :

PV 06/07/2011 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0331

Pöytäkirja
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2011 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

3. Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: toteutettavat toimenpiteet ja aloitteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi [2010/2242(INI)] - Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jan Vincent-Rostowski (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen ja Thomas Mann.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik.

Robert Atkins käytti puheenvuoron keskustelujen järjestämisestä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Gomes ja Alfreds Rubiks.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Ludwik Kotecki (neuvoston puheenjohtaja).

(Keskustelun jatko: katso istunnon pöytäkirja 6.7.2011, kohta 5.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö