Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2242(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0228/2011

Ingivna texter :

A7-0228/2011

Debatter :

PV 06/07/2011 - 3
PV 06/07/2011 - 5
CRE 06/07/2011 - 3
CRE 06/07/2011 - 5

Omröstningar :

PV 06/07/2011 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0331

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

3. Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: rekommendationer om åtgärder och initiativ [2010/2242(INI)] - Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jan Vincent-Rostowski (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik.

Talare: Robert Atkins yttrade sig om organisationen av debatterna.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes och Alfreds Rubiks.

Talare: Olli Rehn och Ludwik Kotecki (rådets tjänstgörande ordförande).

(Fortsättning på debatten: se punkt 5 i protokollet av den 6.7.2011)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy