Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0325(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0237/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0237/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0321

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

6.1. Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0321)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου