Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0325(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0237/2011

Ingivna texter :

A7-0237/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2011 - 6.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0321

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

6.1. Förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning [KOM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0321)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy