Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2242(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0228/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0228/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 3
PV 06/07/2011 - 5
CRE 06/07/2011 - 3
CRE 06/07/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0331

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

6.11. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες [2010/2242(INI)] - Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0331)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου