Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2011 - Štrasburk

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Sajjad Karim, aby upozornil na rasistické činy namířené vůči němu a jeho rodině.


6.1. Cestovní doklady, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.2. Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.3. Ochrana osobních údajů v Evropské unii (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.4. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***II (hlasování)

6.5. Přeshraniční výměna informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu ***II (hlasování)

6.6. Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 *** (hlasování)

6.7. Příprava pracovního programu Komise na rok 2012 (hlasování)

6.8. Právní předpisy EU o přenosných spongiformních encefalopatiích (TSE) a o souvisejících kontrolách krmiv a potravin – provádění a výhled (hlasování)

6.9. Bezpečnost letectví se zvláštním zřetelem na otázku bezpečnostních skenerů (hlasování)

6.10. Ženy a řízení podniků (hlasování)

6.11. Finanční, hospodářská a sociální krize: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí