Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2011 - Strasbourg

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Taler: Sajjad Karim for at gøre opmærksom på racististe handlinger, som han og hans familie var blevet udsat for.


6.1. Liste over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

6.2. Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

6.3. Beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

6.4. Forbrugeroplysning om fødevarer ***II (afstemning)

6.5. Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselsforseelser ***II (afstemning)

6.6. Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 *** (afstemning)

6.7. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram 2012 (afstemning)

6.8. Lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil (afstemning)

6.9. Luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere (afstemning)

6.10. Kvinder og virksomhedsledelse (afstemning)

6.11. Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik