Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2011 - Strasbourg

10. Situationen i den arabiske verden og Nordafrika - situationen i Syrien – situationen i Yemen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i den arabiske verden og Nordafrika

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelserne.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, og Andreas Mölzer, løsgænger.

(Fortsættelsen af forhandlingen: se punkt 12 i protokollen af 6.7.2011)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik