Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2011 r. - Strasburg

10. Sytuacja w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej - Sytuacja Jemenie - Sytuacja w Syrii (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w krajach arabskich i w Afryce Północnej

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Sytuacja w Jemenie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD i Andreas Mölzer niezrzeszony.

(Dalszy ciąg debaty: zob. pkt 12 protokołu z dnia 6 lipca 2011 r.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności