Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

10. Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i arabländerna och Nordafrika

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Catherine Ashton (kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, och Andreas Mölzer, grupplös.

(Fortsättning på debatten: se punkt 12 i protokollet av den 6.7.2011)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy