Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

11. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från representanthuset i Brasilien, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Carlos Alberto Leréia, ordförande för utskottet för utrikesfrågor och nationellt försvar.

Talare: Elmar Brok yttrade sig om placeringen av banderoller i kammaren (Talmannen meddelade att han skulle kontakta de ansvariga avdelningarna om detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy