Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2756(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0389/2011

Dezbateri :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Voturi :

PV 07/07/2011 - 7.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0333

Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2011 - Strasbourg

12. Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord - Situaţia din Yemen - Situaţia din Siria (continuarea dezbaterii)
CRE

(Pour le titre des déclarations voir punctul 10 al PV din 6.7.2011)

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michał Tomasz Kamiński, et Hans-Gert Pöttering.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ivo Vajgl, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Hans-Gert Pöttering, care a răspuns, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky şi Boris Zala.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria şi Georgios Papanikolaou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška şi Mariya Nedelcheva.

A intervenit Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din lumea arabă (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Siria, Yemen şi Bahrain în contextul lumii arabe (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly şi Artur Zasada, în numele Grupului PPE, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0454/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 din PV din 7.7.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate