Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2032(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0231/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0231/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 13
CRE 06/07/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0334

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

13. Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού [2011/2032(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Η Véronique De Keyser παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Παρεμβαίνουν οι Αντιγόνη Παπαδοπούλου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Alf Svensson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrzej Grzyb, Corina Creţu και Edward McMillan-Scott.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Véronique De Keyser.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7ης Ιουλίου 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου