Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2032(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0231/2011

Ingivna texter :

A7-0231/2011

Debatter :

PV 06/07/2011 - 13
CRE 06/07/2011 - 13

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0334

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg

13. EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering [2011/2032(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Antigoni Papadopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Alf Svensson (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Eduard Kukan för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Andrzej Grzyb, Corina Creţu och Edward McMillan-Scott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška och Andreas Mölzer.

Talare: Catherine Ashton och Véronique De Keyser.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 7.7.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy