Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2011 г. - Страсбург

14. Положението в Нагорни Карабах (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Нагорни Карабах

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Michael Gahler, Евгени Кирилов, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Андрей Ковачев, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous и Anna Ibrisagic, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder и Inese Vaidere, като последната даде пояснения относно предходното си изказване.

Изказа се Catherine Ashton.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност