Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2011 - Štrasburk

14. Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Náhorním Karabachu

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Fiorello Provera za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous a Anna Ibrisagic, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitar Stoyanov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder a Inese Vaidere, posledně jmenovaná, aby upřesnila své předchozí vystoupení.

°
° ° °

Vystoupila Catherine Ashton.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí