Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2011 - Straatsburg

14. Situatie in Nagorno-Karabach (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: situatie in Nagorno-Karabach

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Michael Gahler, Evgeni Kirilov die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous en Anna Ibrisagic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitar Stoyanov.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder en Inese Vaidere, deze laatste om haar eerdere woorden te verduidelijken.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid