Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2011 r. - Strasburg

14. Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja w Górskim Karabachu

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sławomira Witolda Nitrasa, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous i Anna Ibrisagic, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder i Inese Vaidere, która przedstawiła wyjaśnienie dotyczące swojego poprzedniego wystąpienia.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności