Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg

14. Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Náhornom Karabachu

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov, nezaradený poslanec, Michael Gahler, Evgeni Kirilov ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous a Anna Ibrisagic, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder a Inese Vaidere, posledne menovaná so spresnením k svojmu predchádzajúcemu vystúpeniu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia