Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0396/2011

Debatten :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Stemmingen :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0335

Notulen
Woensdag 6 juli 2011 - Straatsburg

15. Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december

Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marek Henryk Migalski om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Knut Fleckenstein, die deze beantwoordt, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Jacek Olgierd Kurski, namens de ECR-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Traian Ungureanu, die deze beantwoordt, Werner Schulz om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Marek Henryk Migalski, die deze beantwoordt, en Zuzana Roithová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inese Vaidere, Bastiaan Belder en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Catherine Ashton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová en Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december 2011 (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff en Edward McMillan-Scott, namens de ALDE-Fractie, over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de Russische Doema in december (B7-0452/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 7.7.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid