Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0396/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0335

Zápisnica
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg

15. Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marek Henryk Migalski, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Knutovi Fleckensteinovi, ktorý na ňu odpovedal, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny ECR, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Béla Kovács, nezaradený poslanec, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Traianovi Ungureanuovi, ktorý na ňu odpovedal, Werner Schulz, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Marekovi Henrykovi Migalskimu, ktorý na ňu odpovedal, a Zuzana Roithová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Inese Vaidere, Bastiaan Belder a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová a Giovanni La Via v mene skupiny PPE o prípravách na voľby do ruskej Štátnej dumy v decembri 2011 (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o prípravách na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR o prípravách na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D o prípravách na decembrové voľby do ruskej Štátnej dumy (B7-0452/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 7.7.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia