Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 6. juli 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Det polske rådsformandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (fortsat forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Liste over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Forbrugeroplysning om fødevarer ***II (afstemning)
  
6.5.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselsforseelser ***II (afstemning)
  
6.6.Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 *** (afstemning)
  
6.7.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram 2012 (afstemning)
  
6.8.Lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil (afstemning)
  
6.9.Luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere (afstemning)
  
6.10.Kvinder og virksomhedsledelse (afstemning)
  
6.11.Den finansielle, økonomiske og sociale krise: foranstaltninger og initiativer, der bør træffes (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Situationen i den arabiske verden og Nordafrika - situationen i Syrien – situationen i Yemen (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.Situationen i den arabiske verden og Nordafrika - Situationen i Yemen - Situationen i Syrien (fortsat forhandling)
 13.EU’s eksterne politikker til støtte for demokratisering (forhandling)
 14.Situationen i Nagorno-Karabakh (forhandling)
 15.Forberedelse af valget til den russiske Duma i december (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Ændringer af Schengen (forhandling)
 18.Europa-Parlamentets tilgang til gennemførelsen af artikel 9 og 10 i Lissabontraktatens protokol nr. 1 om interparlamentarisk samarbejde inden for området FUSP/FSFP (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1482 kb) 
 
Protokol (169 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (330 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (666 kb) 
 
Protokol (226 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (327 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1392 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik