Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 3.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και τη δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Eυρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***II (ψηφοφορία)
  
6.5.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***II (ψηφοφορία)
  
6.6.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 *** (ψηφοφορία)
  
6.7.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (ψηφοφορία)
  
6.8.Νομοθεσία σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) και τους συναφείς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων (ψηφοφορία)
  
6.9.Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, με ειδική έμφαση στους σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)
  
6.10.Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
  
6.11.Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 11.Υποδοχή
 12.Η κατάσταση στον αραβικό κόσμο και στη Βόρεια Αφρική - Η κατάσταση στην Υεμένη - Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ (συζήτηση)
 15.Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Τροποποιήσεις του συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
 18.Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1482 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (185 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (415 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (685 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (614 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1399 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου