Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 6. júla 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program činnosti poľského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (pokračovanie rozpravy)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Ochrana osobných údajov v Európskej únii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***II (hlasovanie)
  
6.5.Cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky ***II (hlasovanie)
  
6.6.Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 *** (hlasovanie)
  
6.7.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2012 (hlasovanie)
  
6.8.Právne predpisy o prenosných spongiformných encefalopatiách a súvisiacej kontrole výživy a potravín (hlasovanie)
  
6.9.Bezpečnosť letectva s osobitným zameraním na bezpečnostné skenery (hlasovanie)
  
6.10.Ženy a riadenie podnikov (hlasovanie)
  
6.11.Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike – Situácia v Jemene – Situácia v Sýrii (rozprava)
 11.Oficiálne privítanie
 12.Situácia v arabskom svete a v severnej Afrike - Situácia v Jemene - Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 13.Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie (rozprava)
 14.Situácia v Náhornom Karabachu (rozprava)
 15.Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Zmeny schengenského systému (rozprava)
 18.Prístup Európskeho parlamentu k vykonávaniu článkov 9 a 10 protokolu č. 1 Lisabonskej zmluvy o parlamentnej spolupráci v oblasti SZBP/SBOP (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1482 kb) 
 
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (387 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (694 kb) 
 
Zápisnica (228 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (519 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1392 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia