Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Verksamhetsprogrammet för det polska ordförandeskapet för rådet (debatt)
 3.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (fortsättning på debatten)
 6.Omröstning
  
6.1.Förteckning över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Livsmedelsinformation till konsumenterna ***II (omröstning)
  
6.5.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott ***II (omröstning)
  
6.6.Den fleråriga budgetramen för 2007–2013 *** (omröstning)
  
6.7.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2012 (omröstning)
  
6.8.Lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband därmed (omröstning)
  
6.9.Luftfartsskydd med särskild inriktning på säkerhetsskannrar (omröstning)
  
6.10.Kvinnor och företagsledarskap (omröstning)
  
6.11.Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.Situationen i arabländerna och Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
 13.EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (debatt)
 14.Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)
 15.Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Ändringar av Schengenavtalet (debatt)
 18.Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (173 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1482 kb) 
 
Protokoll (154 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (398 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (693 kb) 
 
Protokoll (225 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (416 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1392 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy