Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 178k
2011. július 6., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Tanács lengyel elnökségének tevékenységi programja (vita)
 3.Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (vita)
 4.Köszöntés
 5.Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (a vita folytatása)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listája, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.A személyes adatok Európai Unión belüli védelme (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II (szavazás)
  
6.5.A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közúti közlekedési szabálysértésekről szóló információk határokon átnyúló megosztása ***II (szavazás)
  
6.6.Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra *** (szavazás)
  
6.7.A Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  
6.8.A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azzal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló jogszabályok (szavazás)
  
6.9.A légi közlekedés védelme, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre (szavazás)
  
6.10.A nők és a vállalkozásvezetés (szavazás)
  
6.11.Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet – A Jemenben kialakult helyzet – A Szíriában kialakult helyzet (vita)
 11.Köszöntés
 12.Az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet – A Jemenben kialakult helyzet – A Szíriában kialakult helyzet (a vita folytatása)
 13.A demokratizálódást támogató uniós külpolitikák (vita)
 14.A Hegyi-Karabahban kialakult helyzet (vita)
 15.Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 17.A schengeni rendszer változásai (vita)
 18.A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. A Tanács lengyel elnökségének tevékenységi programja (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács lengyel elnökségének tevékenységi programja

Donald Tusk (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Robert Goebbels, Frank Vanhecke, független, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michał Tomasz Kamiński, és felszólal Martin Schulz mikrofonon kívül mondott egyes szavai ellen is, ez utóbbi indokolja felszólalását, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski és Jacek Protasiewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová és Tunne Kelam.

Felszólal: José Manuel Barroso és Donald Tusk.

Felszólal: Barry Madlener, aki személyes észrevételt tesz Martin Schulz előbbi felszólalása kapcsán, majd Martin Schulz indokolja szavait.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

3. Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (vita)

Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekről és kezdeményezésekről [2010/2242(INI)] - A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jan Vincent-Rostowski (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Robert Atkins a viták szervezéséről.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes és Alfreds Rubiks.

Felszólal: Olli Rehn és Ludwik Kotecki (a Tanács soros elnöke).

(A vita folytatása: lásd: 2011.7.6-i jegyzőkönyv, 5. pont)


4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Mohamed Junuszt, aki 2006-ban elnyerte a Nobel-békedíjat.


5. Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (a vita folytatása)

(A jelentés címéért lásd: 2011.7.6-i jegyzőkönyv, 3. pont)

Felszólal: Pervenche Berès (előadó).

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.6-i jegyzőkönyv 6.11. pont .


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Sajjad Karim jelzi, hogy családja és ő maga is rasszista megnyilvánulások áldozata lett.


6.1. A külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listája, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0321)


6.2. Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a széles sávú hozzáférésről Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe [2010/2304(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0322)


6.3. A személyes adatok Európai Unión belüli védelme (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítéséről [2011/2025(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A7-0244/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Axel Voss (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0323)


6.4. A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK rendelet módosítása, valamint a 87/250/EGK, a 90/496/EEGK, az 1999/10/EK, a 2000/13/EK, a 2002/67/EK, a 2008/5/EK irányelv és a 608/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Renate Sommer (előadó) az eljárási szabályzat 138. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2011)0324)


6.5. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közúti közlekedési szabálysértésekről szóló információk határokon átnyúló megosztása ***II (szavazás)

Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési szabálysértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2011)0325)

Felszólalások

A szavazást követően Inés Ayala Sender (előadó) és Olli Rehn (a Bizottság tagja).


6.6. Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra *** (szavazás)

Időközi jelentés a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0326)

A parlament nem ért egyet a Tanács rendeletre irányuló javaslatával.

Felszólalás

Reimer Böge (előadó), a szavazás előtt.


6.7. A Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)

Az eljárási szabályzat 35. cikkének (39 bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- József Szájer és Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2012. évi munkaprogramjáról (B7-0381/2011)

- Martin Schulz és Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítéséről (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2012. évi munkaprogramjáról (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítéséről (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítéséről (B7-0386/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0381/2011

(amely a B7-0381/2011, B7-0383/2011 és B7-0384/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2011)0327)

(A B7-0385/2011 és B7-0386/2011 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


6.8. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azzal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló jogszabályok (szavazás)

Jelentés a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakról (TSE) és az azzal kapcsolatos takarmány- és élelmiszer-ellenőrzésekről szóló uniós jogszabályokról – végrehajtás és kitekintés [2010/2249(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0328)

Felszólalás

Carl Schlyter a szavazás előtt fordítási hibát jelez a jelentés svéd nyelvű változatában.


6.9. A légi közlekedés védelme, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre (szavazás)

Jelentés a légi közlekedés védelméről, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre [2010/2154(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0329)

Felszólalás

Jörg Leichtfried szóbeli módosítást javasol a (4) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


6.10. A nők és a vállalkozásvezetés (szavazás)

Jelentés a nőkről és a vállalkozásvezetésről [2010/2115(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0330)


6.11. Pénzügyi, gazdasági és szociális válság: végrehajtandó intézkedések és kezdeményezések (szavazás)

Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: ajánlások a végrehajtandó intézkedésekről és kezdeményezésekről [2010/2242(INI)] - A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0331)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Felszólal: Franz Obermayr a vita lebonyolításáról.

°
° ° °

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra - Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox és Lara Comi

Ajánlás második olvasatra - Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan és Carlo Fidanza

A Bizottság 2012. évi munkaprogramjának előkészítése - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox

Dagmar Roth-Behrendt-jelentés - A7-0195/2011

Giommaria Uggias

Luis de Grandes Pascual-jelentés - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir és Syed Kamall

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou-jelentés - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková és Anna Záborská

Pervenche Berès-jelentés - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor és Bendt Bendtsen


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.55-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Estelle Grelier közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet – A Jemenben kialakult helyzet – A Szíriában kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Jemenben kialakult helyzet

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriában kialakult helyzet

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Andreas Mölzer, független.

(A vita folytatása: lásd: 2011.7.6-i jegyzőkönyv, 12. pont)


11. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a brazil képviselőház külügyi és honvédelmi bizottságának elnöke, Carlos Alberto Leréia vezette küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

Felszólal: Elmar Brok molinók kifüggesztéséről az ülésteremben (az elnök közli, hogy jelezni fogja a problémát az illetékes szolgálatoknak).


12. Az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet – A Jemenben kialakult helyzet – A Szíriában kialakult helyzet (a vita folytatása)

(A nyilatkozatok címét lásd: 2011.7.6-i jegyzőkönyv, 10. pont)

Felszólal: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michał Tomasz Kamiński, és Hans-Gert Pöttering.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal: Ivo Vajgl, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Hans-Gert Pöttering, aki erre válaszol, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky és Boris Zala.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria és Georgios Papanikolaou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška és Mariya Nedelcheva.

Felszólal: Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Jacek Włosowicz, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az arab világban kialakult helyzetrőlaz arab világ helyzetéről (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban kialakult helyzet tükrében (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly és Artur Zasada, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szíriai, jemeni és bahreini helyzetről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében (B7-0454/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.2. pont .


13. A demokratizálódást támogató uniós külpolitikák (vita)

Jelentés a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról [2011/2032(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Antigoni Papadopoulou (a FEMM bizottság véleményének előadója), Alf Svensson (a DEVE bizottság véleményének előadója), Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Bufton, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrzej Grzyb, Corina Creţu és Edward McMillan-Scott.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška és Andreas Mölzer.

Felszólal: Catherine Ashton és Véronique De Keyser.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


14. A Hegyi-Karabahban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Hegyi-Karabahban kialakult helyzet

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Michael Gahler, Evgeni Kirilov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous és Anna Ibrisagic, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder és Inese Vaidere, aki pontosítja korábbi felszólalását.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vitát berekesztik.


15. Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Marek Henryk Migalski aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Knut Fleckenstein, aki erre válaszol, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Traian Ungureanu, aki erre válaszol, Werner Schulz, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Marek Henryk Migalski, aki erre válaszol, és Zuzana Roithová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inese Vaidere, Bastiaan Belder és Jaroslav Paška.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff és Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski és Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről (B7-0452/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.4. pont .


16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

AFET bizottság: Tokia Saïfi rendes tag lesz;

INTA bizottság: Tokia Saïfi helyett Franck Proust lesz rendes tag;

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Franck Proust rendes tag lesz;

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Franck Proust rendes tag lesz.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. A schengeni rendszer változásai (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A schengeni rendszer változásai

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Weber, Renate, az ALDE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst és Mara Bizzotto.

ELNÖKÖL:
Giles CHICHESTER
alelnök

Felszólal: Timothy Kirkhope gratulál az alelnöknek.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova és Tanja Fajon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška és Angelika Werthmann.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a schengeni szabályok módosításáról (B7-0392/2011);

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via és Salvatore Iacolino, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a schengeni szabályok módosításáról (B7-0393/2011);

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová és Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a schengeni szabályok módosításáról (B7-0400/2011);

- Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében a schengeni szabályok módosításáról (B7-0441/2011);

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev és Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a schengeni szabályok módosításáról (B7-0456/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a schengeni szabályok módosításáról (B7-0457/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.5. pont .


18. A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz nevében Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Gabriele Albertini, az AFET bizottság nevében, az Európai Parlament Lisszaboni Szerződés 1. Jegyzőkönyve 9. és 10. cikkének a KKBP/KBVP területén gyakorolt parlamenti együttműködés tekintetében történő végrehajtására vonatkozó megközelítéséről (B7-0388/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.6. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 466.235/OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Diana Wallis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat