Index 
Proces-verbal
PDF 230kWORD 200k
Miercuri, 6 iulie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Programul de activitate al Preşedinţiei poloneze a Consiliului (dezbatere)
 3.Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (continuarea dezbaterii)
 6.Votare
  
6.1.Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare ***II (vot)
  
6.5.Schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***II (vot)
  
6.6.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 *** (vot)
  
6.7.Elaborarea programului de lucru al Comisiei pentru 2012 (vot)
  
6.8.Legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale (vot)
  
6.9.Securitatea aeriană, în special scanerele de securitate (vot)
  
6.10.Femeiile şi conducerea întreprinderilor (vot)
  
6.11.Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord - Situaţia din Yemen - Situaţia din Siria (dezbatere)
 11.Urări de bun venit
 12.Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord - Situaţia din Yemen - Situaţia din Siria (continuarea dezbaterii)
 13.Politicile externe ale UE în favoarea democratizării (dezbatere)
 14.Situaţia din Nagorno-Karabah (dezbatere)
 15.Pregătiri în vederea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (dezbatere)
 16.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 17.Modificări aduse sistemului Schengen (dezbatere)
 18.Abordarea Parlamentului European privind punerea în aplicare a articolelor 9 şi 10 din Protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona referitoare la cooperarea parlamentară în domeniul PESC/PSAC (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Programul de activitate al Preşedinţiei poloneze a Consiliului (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de activitate al Preşedinţiei poloneze a Consiliului

Donald Tusk (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns de asemenea unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Robert Goebbels, Frank Vanhecke, neafiliat, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, José Bové, Niki Tzavela, Nicole Sinclaire, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Zbigniew Ziobro, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Siwiec, Oriol Junqueras Vies, Barry Madlener, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michał Tomasz Kamiński şi a protestat faţă de anumite afirmaţii făcute cu microfonul închis de către Martin Schulz, acesta din urmă, care şi-a justificat afirmaţiile, Mario Mauro, Rovana Plumb, Michał Tomasz Kamiński, care a răspuns de asemenea unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zbigniew Ziobro, Arnaud Danjean, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Jan Olbrycht, Marek Siwiec, Danuta Maria Hübner, Leonardo Domenici, Czesław Adam Siekierski şi Jacek Protasiewicz, care a răspuns de asemenea unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ádám Kósa, Wojciech Michał Olejniczak, Jacek Olgierd Kurski, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová şi Tunne Kelam.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Donald Tusk.

Au intervenit: Barry Madlener, pentru o chestiune de ordin personal, ca urmare a intervenţiei anterioare a lui Martin Schulz, şi acesta din urmă, pentru a-şi exemplifica afirmaţiile.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

3. Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (dezbatere)

Raport referitor la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate [2010/2242(INI)] - Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

Pervenche Berès şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jan Vincent-Rostowski (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Olle Schmidt, în numele Grupului ALDE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Sirpa Pietikäinen, Hannes Swoboda, Wolf Klinz, Roberts Zīle, Patrick Le Hyaric, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Frank Engel, Patrizia Toia, Sylvie Goulard, Ilda Figueiredo, Iliana Ivanova, Anni Podimata, Burkhard Balz, Liisa Jaakonsaari, Regina Bastos, Kinga Göncz, Iuliu Winkler, Antolín Sánchez Presedo, Vito Bonsignore, Elisa Ferreira, Krišjānis Kariņš, Monika Hohlmeier, Bendt Bendtsen şi Thomas Mann.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Miroslav Mikolášik.

A intervenit Robert Atkins, care s-a referit la organizarea dezbaterilor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes şi Alfreds Rubiks.

Au intervenit: Olli Rehn şi Ludwik Kotecki (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

(Continuarea dezbaterii: a se consulta punctul 5 al PV din 6.7.2011)


4. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, i-a urat bun venit lui Muhammad Yunus, laureat al Premiului Nobel pentru pace în 2006, care a luat loc în tribuna oficială.


5. Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (continuarea dezbaterii)

(Pentru titlul raportului, a se consulta punctul 3 al PV din 6.7.2011)

A intervenit Pervenche Berès (raportoare).

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 din PV din 6.7.2011.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Sajjad Karim, pentru a semnala faptul că, împreună cu familia sa, a fost vizat de acte cu caracter rasist.


6.1. Lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe și pe care se poate aplica o viză, precum și privind un mecanism de creare a acestei liste [COM(2010)0662 - C7-0365/2010- 2010/0325(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A7-0237/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0321)


6.2. Banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii [2010/2304(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0221/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0322)


6.3. Protecția datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o abordare globală a protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană [2011/2025(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Axel Voss (A7-0244/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Axel Voss (raportor) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0323)


6.4. Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 și de abrogare a Directivelor 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 [17602/1/2010 - C7-0060/2011- 2008/0028(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A7-0177/2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Renate Sommer (raportoare) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0324)


6.5. Schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră [17506/1/2010 - C7-0074/2011- 2008/0062(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0208/2011)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIŢIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0325)

Intervenţii

După votare, Inés Ayala Sender (raportoare) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).


6.6. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 *** (vot)

Raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 [16973/2010 - C7-0024/2011- 2010/0048(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0253/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0326)

Parlamentul nu a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.

Intervenţie

Reimer Böge (raportor), înaintea votării.


6.7. Elaborarea programului de lucru al Comisiei pentru 2012 (vot)

Propuneri de rezoluţii, depuse în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul de procedură:

- József Szájer şi Joseph Daul, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2012 (B7-0381/2011)

- Martin Schulz şi Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, referitoare la pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2012 (B7-0383/2011)

- Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, referitoare la pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2012 (B7-0384/2011)

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pregătirea Programului de lucru al Comisiei pe anul 2012 (B7-0385/2011)

- Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la pregătirea Programului de lucru al Comisiei pe anul 2012 (B7-0386/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0381/2011

(care înlocuieşte B7-0381/2011, B7-0383/2011 şi B7-0384/2011):

depusă de următorii deputaţi:

József Szájer, în numele Grupului PPE,
Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D,
Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE

Adoptat (P7_TA(2011)0327)

(Propunerile de rezoluţii B7-0385/2011 şi B7-0386/2011 au devenit caduce.)


6.8. Legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale (vot)

Raport referitor la legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale - punere în aplicare şi perspective [2010/2249(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0195/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0328)

Intervenţie

Carl Schlyter, înainte de votare, pentru a semnala o greşeală de traducere în versiunea suedeză a raportului.


6.9. Securitatea aeriană, în special scanerele de securitate (vot)

Raport referitor la securitatea aeriană, în special scanerele de securitate [2010/2154(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Luis de Grandes Pascual (A7-0216/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0329)

Intervenţie

Jörg Leichtfried, pentru a propune un amendament oral la punctul 4, care a fost adoptat.


6.10. Femeiile şi conducerea întreprinderilor (vot)

Raport referitor la femei și conducerea întreprinderilor [2010/2115(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0210/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0330)


6.11. Criza financiară, economică şi socială: măsurile şi iniţiativele care trebuie luate (vot)

Raport referitor la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate [2010/2242(INI)] - Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0228/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0331)


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

A intervenit Franz Obermayr, care s-a referit la organizarea dezbaterilor.

°
° ° °

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectura Renate Sommer - A7-0177/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Mitro Repo, Peter Jahr, Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Ashley Fox şi Lara Comi

Recomandare pentru a doua lectura Inés Ayala Sender - A7-0208/2011

Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir, Mitro Repo, Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan şi Carlo Fidanza

Elaborarea programului de lucru al Comisiei pentru 2012 - RC-B7-0381/2011

Ashley Fox

Raport Dagmar Roth-Behrendt - A7-0195/2011

Giommaria Uggias

Raport Luis de Grandes Pascual - A7-0216/2011

Carlo Fidanza, Jim Higgins, Ville Itälä, Siiri Oviir şi Syed Kamall

Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0210/2011

Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Maria Corazza Bildt, Andrea Češková şi Anna Záborská

Raport Pervenche Berès - A7-0228/2011

Siiri Oviir, Anna Záborská, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Csaba Sógor şi Bendt Bendtsen


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.55, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Estelle Grelier a anunţat că a fost prezentă, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord - Situaţia din Yemen - Situaţia din Siria (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Yemen

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Siria

Catherine Ashton (Vicepreşedintă a Comisiei şi Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, şi Andreas Mölzer, neafiliat.

(Continuarea dezbaterii: a se consulta punctul 12 al PV din 6.7.2011)


11. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Camerei Deputaţilor a Braziliei, condusă de Carlos Alberto Leréia, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe şi apărare naţională, care a luat loc în tribuna oficială.

A intervenit Elmar Brok, cu privire la pancartele arborate în hemiciclu (Preşedintele a precizat că va sesiza serviciile competente în legătură cu această chestiune).


12. Situaţia din lumea arabă şi din Africa de Nord - Situaţia din Yemen - Situaţia din Siria (continuarea dezbaterii)

(Pour le titre des déclarations voir punctul 10 al PV din 6.7.2011)

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Konrad Szymański, Franziska Katharina Brantner, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mário David, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Ulrike Lunacek, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Anneli Jäätteenmäki, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Murphy, Malika Benarab-Attou, Charalampos Angourakis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michał Tomasz Kamiński, et Hans-Gert Pöttering.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ivo Vajgl, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Hans-Gert Pöttering, care a răspuns, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Adam Bielan, Paul Murphy, Mario Mauro, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Niccolò Rinaldi, Struan Stevenson, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Louis Michel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Goerens, Michał Tomasz Kamiński, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Ivo Vajgl, Sajjad Karim, David-Maria Sassoli, Ashley Fox, Monica Luisa Macovei, María Muñiz De Urquiza, Emma McClarkin, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Elena Băsescu, Proinsias De Rossa, Nadezhda Neynsky şi Boris Zala.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Alf Svensson, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Ioan Mircea Paşcu, Santiago Fisas Ayxela, Georgios Koumoutsakos, Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Marco Scurria şi Georgios Papanikolaou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ria Oomen-Ruijten, Seán Kelly, Corina Creţu, Antonyia Parvanova, Marian Harkin, João Ferreira, Jaroslav Paška şi Mariya Nedelcheva.

A intervenit Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Jacek Włosowicz, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din lumea arabă (B7-0389/2011);

-Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Bastiaan Belder şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0390/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0446/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jean-Paul Besset, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Reinhard Bütikofer şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Siria, Yemen şi Bahrain în contextul lumii arabe (B7-0447/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly şi Artur Zasada, în numele Grupului PPE, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0449/2011);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0453/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul situației din lumea arabă și din Africa de Nord (B7-0454/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 din PV din 7.7.2011.


13. Politicile externe ale UE în favoarea democratizării (dezbatere)

Raport referitor la politicile externe ale UE în favoarea democratizării [2011/2032(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

Véronique De Keyser şi-a prezentat raportul.

A intervenit Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Au intervenit: Antigoni Papadopoulou (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Alf Svensson (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, John Bufton, în numele Grupului EFD, Andrzej Grzyb, Corina Creţu şi Edward McMillan-Scott.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Janusz Władysław Zemke, Ana Gomes, Jaroslav Paška şi Andreas Mölzer.

Au intervenit: Catherine Ashton şi Véronique De Keyser.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 din PV din 7.7.2011.


14. Situaţia din Nagorno-Karabah (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Nagorno-Karabah

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Michael Gahler, Evgeni Kirilov care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sławomir Witold Nitras, Csanád Szegedi, Andrey Kovatchev, László Tőkés, György Schöpflin, Tunne Kelam, Damien Abad, Inese Vaidere, Krzysztof Lisek, Eleni Theocharous şi Anna Ibrisagic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Vytautas Landsbergis, Sławomir Witold Nitras, Charles Tannock, Elena Băsescu, Bastiaan Belder şi Inese Vaidere, aceasta din urmă pentru a face o precizare în legătură cu intervenţia sa anterioară.

°
° ° °

A intervenit Catherine Ashton.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Pregătiri în vederea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Pregătiri în vederea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, şi Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Marek Henryk Migalski pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Knut Fleckenstein, care a răspuns, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului ECR, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Béla Kovács, neafiliat, Traian Ungureanu, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Traian Ungureanu, care a răspuns, Werner Schulz pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Marek Henryk Migalski, care a răspuns, şi Zuzana Roithová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Inese Vaidere, Bastiaan Belder şi Jaroslav Paška.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Bart Staes şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (B7-0396/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová şi Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, (B7-0448/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (B7-0450/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (B7-0451/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la pregătirea alegerilor din decembrie pentru Duma de Stat din Rusia (B7-0452/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 din PV din 7.7.2011.


16. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

Comisia AFET: Tokia Saïfi devine membru titular.

Comisia INTA: Franck Proust devine membru titular în locul lui Tokia Saïfi.

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Franck Proust devine membru titular.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Franck Proust devine membru titular.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


17. Modificări aduse sistemului Schengen (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Modificări aduse sistemului Schengen

Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, şi Weber, Renate, în numele Grupului ALDE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Manfred Weber, Claude Moraes, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst şi Mara Bizzotto.

A PREZIDAT: Giles CHICHESTER
Vicepreşedinte

A intervenit Timothy Kirkhope, pentru a-l felicita pe vicepreşedinte.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Mariya Nedelcheva, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova şi Tanja Fajon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marian-Jean Marinescu, Katarína Neveďalová, Simon Busuttil, Jaroslav Paška şi Angelika Werthmann.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0392/2011);

- Carlos Coelho, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Giovanni La Via şi Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0393/2011);

- Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová şi Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0400/2011);

- Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0441/2011);

- Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0456/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la modificările aduse sistemului Schengen (B7-0457/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 din PV din 7.7.2011.


18. Abordarea Parlamentului European privind punerea în aplicare a articolelor 9 şi 10 din Protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona referitoare la cooperarea parlamentară în domeniul PESC/PSAC (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Abordarea Parlamentului European privind punerea în aplicare a articolelor 9 şi 10 din Protocolul nr. 1 la Tratatul de la Lisabona referitoare la cooperarea parlamentară în domeniul PESC/PSAC

Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia în numele Vicepreşedintele Comisiei şi Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Gabriele Albertini, în numele Comisiei AFET, referitoare la abordarea Parlamentului European privind aplicarea articolelor 9 şi 10 din Protocolul 1 la Tratatul de la Lisabona în materie de cooperare parlamentară în domeniul PESC/PSAC (B7-0388/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 din PV din 7.7.2011.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 466.235/OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 21.45.

Klaus Welle

Diana Wallis

Secretar General

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust , Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate