Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 7. juli 2011 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Formanden meddelte, at han ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag, jf. forretningsordenes artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for makrofinansiel bistand til tredjelande (KOM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, AFET, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 24/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (KOM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra medlemmerne følgende forslag til henstilling (forretningsordenens artikel 121)

- Alexander Graf Lambsdorff, for ALDE-Gruppen. Forslag til henstilling til Rådet om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond (B7-0391/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik